Hand på träbord håller om foten till ett glas rött vin.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett läkemedel som används vid diabetes typ 2 och fetma skulle även kunna vara effektivt vid alkoholberoende, enligt en studie på råttor.

Diabetesläkemedlet semaglutid saluförs bland annat under varumärket Ozempic. Sedan det godkänts för användning även vid fetma har efterfrågan ökat, vilket har lett till svårigheter att få tag i läkemedlet. Människor som tar preparatet har samtidigt vittnat om ett minskat alkoholsug.

Personer med alkoholberoende behandlas i dag dels med psykosociala metoder, dels med läkemedel. Fyra godkända läkemedelspreparat finns att tillgå men fler anses behövas, inte minst för att läkemedelseffekten varierar.

Råttors drickande halverades

I den aktuella studien gavs semaglutid till alkoholberoende råttor, varpå deras alkoholdrickande kraftigt minskade. De behandlade råttorna drack mindre än hälften jämfört med råttor som inte hade fått preparatet.

Vid återfall blir alkoholintaget i regel större än före uppehållet. I råttstudien dämpades alkoholintaget även vid återfall. Resultaten var desamma för honor och hanar.

Troligen relevant för människor

Studier på människor krävs innan läkemedlet eventuellt kan användas vid alkoholberoende. Blir det så kommer semaglutid troligtvis att göra mest nytta för personer med både övervikt och alkoholberoende, tror forskarna bakom studien.

De bedömer också att det är mycket sannolikt att resultaten går att överföra från råttor till människor. Resultat från andra studier om läkemedel för alkoholberoende gjorda i samma forskningsmodell har visat liknande effekter hos människor.

Läkemedlet tycks minska belöningen

Studien har också tittat på möjliga förklaringar till att läkemedlet minskar alkoholdrickandet. Resultaten pekar på att en minskad belöning av alkohol skulle kunna vara en bidragande faktor. En del av studien som gjordes med möss visade hur semaglutid påverkar hjärnans belöningssystem.

– Alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem vilket leder till att dopamin frisätts, vilket ses både hos människor och djur, säger Cajsa Aranäs, doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Denna process blockeras av läkemedlet hos möss, och enligt vår tolkning skulle detta kunna orsaka att den belönande känslan av alkohol minskar.

Läs också: Medicin mot adhd – hur påverkar den kroppen?
När läkare inte hittar något fel
Luftföroreningar kan ge inflammation i kroppen

Vetenskaplig artikel:

Semaglutide Reduces Alcohol Intake and Relapse-like Drinking in Male and Female Rats, eBioMedicine.

Kontakt:

Elisabet Jerlhag Holm, professor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
elisabet.jerlhag@pharm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera