Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fetmaepidemin slår extra hårt mot personer med bipolär sjukdom, visar en studie. Resultaten tyder på att vuxna med diagnosen kan halka efter i livslängd jämfört med övrig befolkning.

Att vuxna med bipolär sjukdom i högre utsträckning också har fetma är känt sedan tidigare. I en ny studie blir det tydligt i vilken omfattning och hur fort gruppen påverkas av fetmaepidemin.

Forskarna undersökte utveckling av BMI, kroppsmasseindex, under åren 2008-2019 i ett urval av cirka 22 000 personer med bipolär sjukdom. De undersökte också BMI-utvecklingen bland drygt 71 000 individer från den allmänna befolkningen i Sverige.

Under de tolv åren ökade andelen med fetma i den allmänna befolkningen från 11 till 15 procent bland män. Bland kvinnor ökade andelen med fetma från 10 till 13 procent.

I gruppen med bipolär sjukdom ökade andelen med fetma från 22 till 29 procent bland män och från 25 till 33 procent bland kvinnor.

Svarar sämre på läkemedel

Bipolär sjukdom finns hos två-tre procent av befolkningen och kännetecknas av perioder av mani och depression. Utan behandling är sjukdomen ofta allvarlig och handikappande, men med stöd av läkemedel och pedagogisk samt psykologisk behandling kan de flesta leva ett vanligt liv.

Forskarna varnar dock för vad de stora ökningarna och höga nivåerna av fetma vid bipolär sjukdom kan leda till. Det gäller inte bara försämrad prognos för hjärt-kärlsjukdom, artros, astma, flera former av cancer och risk för misslyckad antibiotikabehandling.

– Utöver de allmänna negativa effekterna kan fetma också kopplas till sämre svar på antidepressiva medel och på preparaten litium och valproat hos individer med bipolär sjukdom. Övervikt försämrar också den övergripande prognosen för bipolär sjukdom genom att öka sannolikheten för återfall och svårighetsgraden av svängande humörepisoder, säger forskaren Hemen Najar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Risk för trendbrott i dödlighet

Studien visar hur snabbt BMI stiger hos gruppen med bipolär sjukdom jämfört med den allmänna befolkningen. Ökningen per årtionde var 0,4 enhet för män och 0,6 för kvinnor i den allmänna befolkningen. Det kan jämföras med 1,1 enhet för män och 1,4 för kvinnor med bipolär sjukdom.

Att BMI-gapet ökar får konsekvenser, enligt forskarna. Kombinationen bipolär sjukdom och fetma utgör en samsjuklighet som drabbar individer och ökar risken för förtida död i gruppen med bipolär sjukdom.

– Faktum är att hälsokonsekvenserna av ökande fetma kan vända nedgången i för tidig dödlighet och samsjuklighet som observerats under de senaste fyra decennierna. Kvinnor med bipolär sjukdom och de med högst BMI är de mest drabbade individerna, konstaterar Hemen Najar.

Studiens data hämtades från det nationella kvalitetsregistret BipoläR och Statistiska centralbyråns nationella undersökningar av levnadsförhållanden.

Vetenskaplig studie:

Recent Secular Trends of Body Mass Index in Individuals With Bipolar Disorders and in the General Population, American Journal of Psychiatry.

Kontakt:

Hemen Najar, forskare i psykiatri och neurokemi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhusets psykosklinik, hemen.najar@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera