1. 22 mars 2023

  Fetmaoperation förbättrar hälsan även hos yngre tonåringar

  Yngre tonåringar klarar fetmakirurgi lika bra som äldre ungdomar. Efter operationen minskade vikten och livskvaliteten förbättrades. Det visar en studie som jämfört två olika behandlingar vid svår fetma.

 2. tallrik med grönsaker
  9 mars 2023

  Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

  Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

 3. 6 mars 2023

  Mobilapp gav bättre matvanor hos små barn

  Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid. En mobilapp på flera språk hjälpte föräldrar att ge sina barn hälsosammare vanor, visar en studie.

 4. Överviktig man
  3 mars 2023

  Fetma vanligare i USA – men svenska män har större hälsorisk

  Svenska män med svår fetma löper större risk att dö av hjärt-kärlsjukdom jämfört med amerikanska män. Bland överviktiga kvinnor är risken att dö i förtid lika stor mellan länderna.

 5. Överviktig pojke står på en våg
  2 mars 2023

  Unga överviktiga har ökad risk för blodpropp senare i livet

  Övervikt och fetma i barndomen eller i tonåren ökar risken att drabbas av en blodpropp i vuxen ålder. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

 6. 30 januari 2023

  Fetma hos förskolebarn ökade under pandemin

  Förekomsten av övervikt och fetma hos tre- och fyraåringar ökade under pandemin, särskilt i utsatta områden. Det visar en studie på drygt 25 000 barn i tre svenska regioner.

 7. 19 januari 2023

  Metabol ohälsa ökar risken för fetmarelaterad cancer – oavsett midjemått

  Man behöver inte vara överviktig för att lida av metabol ohälsa. Och metabol ohälsa ökar risken för fetmarelaterad cancer, oavsett midjemått.

 8. 13 januari 2023

  Inget samband mellan högt BMI och ökad dödlighet efter intensivvård av covid-19

  Högt BMI är en riskfaktor för att drabbas så svårt av covid-19 att man behöver intensivvård. Men väl på intensivvården tyder forskningsresultat på det motsatta – att högt BMI snarare är en skyddande faktor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera