Bild: Nathan Dumlao/Unsplash
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns ett samband mellan snabb viktuppgång som bebis och övervikt senare i livet. Ett stödprogram för föräldrar, bestående av gruppträffar och webbaserat stöd, har visat goda resultat.  

– Det är att hoppfullt att vi kan visa att man med relativt enkla medel kan uppnå god effekt som kan ge barnen en hälsosammare framtid, säger Annelie Thorén, barnläkare och doktorand vid Umeå universitet.

Snabb viktökning som bebis en risk

Obesitas, det vill säga fetma, hos barn är en kronisk sjukdom som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör en av de allvarligaste utmaningarna mot folkhälsan världen över. Syftet med Annelie Thoréns avhandling var att undersöka om snabb tillväxt tidigt i livet har samband med senare utveckling av övervikt samt att undersöka effekten av webbaserad behandling.

Det gick att se ett tydligt samband mellan snabb viktökning tidigt i livet och ökad risk för övervikt senare i livet. Omvänt gick det att se att risken för övervikt i tonåren hade samband med viktökning i barndomen. Det talar för värdet av tidiga förebyggande åtgärder.

Goda resultat av föräldrastödsprogram

I en studie i Region Västernorrland fick barn med fetma och deras föräldrar delta i gruppträffar och ta del av webbaserat stöd. Den röda tråden genom programmet, som främst riktade sig till barnets föräldrar, var grundläggande hälsosamma vanor för hela familjen.

Resultatet visade att barnen som deltagit i webbprogram och gruppträffar hade minskat sin fetma signifikant mer än kontrollgruppen.

Även upplevelsen hos deltagande föräldrar var positiv. Många föräldrar beskrev att de upplevde att man fått givande stöd i att förändra levnadsvanor, inte bara för barnet utan för hela familjen.

Så gjordes forskningen

  • För att undersöka om barn med snabb tillväxt tidigt i livet hade ökad risk att utveckla övervikt senare i livet gjorde forskarna en så kallad registerstudie. Man kunde se att barnets vikt vid tolv månaders ålder hängde ihop med övervikt senare i livet, vid 16 och 18 års ålder.
  • För att undersöka effekten av gruppträffar, fysisk aktivitet på recept och webbaserat stöd, jämfördes barnen där familjerna deltagit i gruppträffarna och webbprogrammet med en lika stor kontrollgrupp med barn som genomgått standardbehandling mot barnfetma.
  • Föräldrarnas upplevelse av gruppträffar och det webbaserade stödet undersöktes genom intervjuer med 14 föräldrar.

Avhandling:

Childhood obesity: early intervention and web-based treatment.

Kontakt:

Annelie Thorén, barnläkare och vikarierande lektor i pediatrik vid Umeå universitet, annelie.thoren@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera