Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vuxna med adhd löper ökad risk att drabbas av ett stort antal fysiska åkommor, bland annat sjukdomar i nervsystemet och luftvägarna samt muskuloskeletala och metabola sjukdomar, visar en stor studie från Karolinska institutet.

Den registerbaserade studien omfattar över fyra miljoner individer.

– Identifiering av samtidigt förekommande fysiska sjukdomar kan få betydelse för behandling av vuxna med adhd och gynna patienternas långsiktiga hälsa och livskvalitet, säger Ebba Du Rietz, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Adhd (attention deficit hyperactivity disorder), är en vanlig neuropsykiatrisk diagnos som kännetecknas av ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. En vanlig behandling för adhd är centralstimulerande läkemedel (metylfenidat, dexamfetamin eller lisdexamfetamin).

Få riktlinjer för adhd plus sjukdom

Tidigare studier har funnit att vuxna med adhd löper ökad risk för ett antal fysiska åkommor, men endast ett fåtal av dessa samband har studerats noggrant. Dessutom saknas till stor del detaljerade behandlingsriktlinjer för vuxna som har adhd samtidigt med en fysisk sjukdom.

Forskare vid Karolinska Institutet har därför undersökt möjliga samband mellan adhd och ett brett spektrum av fysiska sjukdomar i vuxen ålder, och om gener eller miljöfaktorer är inblandade.

Så gjordes studien

Över fyra miljoner individer (helsyskon och halvsyskon med samma mödrar) födda mellan 1932–1995 identifierades med hjälp av svenska register och följdes mellan 1973–2013. Kliniska diagnoser på sjukdomar erhölls från det svenska patientregistret. Forskarna undersökte risken för 35 olika fysiska åkommor hos personer med adhd jämfört med personer utan denna diagnos samt hos syskon till personer med adhd jämfört med syskon till personer utan diagnosen.

Kopplat till många sjukdomar

Individer med adhd hade en statistiskt signifikant ökad risk för alla studerade fysiska åkommor utom artrit. Starkast var associationerna för sjukdomar i nervsystemet och luftvägarna samt muskuloskeletala och metabola sjukdomar.

De diagnoser som hade tydligast koppling till adhd var alkoholrelaterad leversjukdom, sömnstörningar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), epilepsi, fettlever och fetma. Adhd var också kopplat till en något ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, Parkinsons sjukdom och demens.

– Resultaten är viktiga eftersom centralstimulerande behandling kräver noggrann övervakning vid samtidig hjärtsjukdom, högt blodtryck och leversvikt, säger studiens Henrik Larsson, professor vid Örebro universitet och anknuten forskare vid Karolinska Institutet.

Underliggande genetiska faktorer

Den ökade risken kunde till stor del förklaras av underliggande genetiska faktorer som bidrog till både adhd och den fysiska sjukdomen, med undantag för sjukdomar i nervsystemet och åldersrelaterade sjukdomar. Helsyskon till individer med adhd hade också signifikant ökad risk för de flesta fysiska åkommor.

Forskarna planerar nu att studera de underliggande mekanismerna och riskfaktorerna samt hur adhd hos vuxna påverkar hanteringen och prognosen för fysiska sjukdomar.

Vetenskaplig artikel:

Mapping phenotypic and aetiological associations between ADHD and physical conditions in adulthood in Sweden: a genetically informed register study (Ebba Du Rietz, Isabell Brikell, Agnieszka Butwicka, Marica Leone, Zheng Chang, Samuele Cortese, Brian M. D’Onofrio, Catharina A. Hartman, Paul Lichtenstein, Stephen V. Faraone, Ralf Kuja-Halkola, Henrik Larsson) Lancet Psychiatry , doi:

Kontakt:

Ebba Du Rietz, forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, ebba.du.rietz@ki.se
Henrik Larsson, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet och forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, thenrik.larsson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera