Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Undernäring är ett stort problem bland de allra äldsta och något som kan leda till döden. Övervikt kan däremot ge ett visst skydd. Till och med svår fetma tycks vara gynnsamt bland äldre, visar forskning.

– Resultaten understryker vikten av att göra riskbedömningar bland de äldre för att förhindra undernäring och viktnedgång eftersom de kan medföra en stor risk för att avlida, säger Maria Burman, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet.

Hon har studerat förekomsten av undernäring respektive fetma hos personer över 85 års ålder i Västerbotten och finländska Österbotten, som undersökts vid hembesök. En studie med cirka 800 personer visade att undernäring och lågt kroppsmasseindex, BMI, var kopplat till ökad risk för död, medan ett högre BMI var kopplat till en minskad risk för död.

Ökad förekomst av fetma

Det tycktes även som om förekomsten av fetma ökat medan förekomsten av undernäring inte förändrats mellan 2000 och 2015 bland personer över 85 års ålder, vilket sågs i en studie där totalt 1600 personer deltog.

I en annan studie baserad på registerdata, analyserades data för 48 000 personer som var 65 år och äldre på särskilt boende i Sverige. Där framgick att högre BMI, inklusive högre grad av fetma, var kopplat till en minskad risk för död. Högre BMI tycktes gynnsamt för överlevnaden för de med normalt nutritionsstatus, de i risk för undernäring och delvis för de som klassades som undernärda.

Koppling urinvägsinfektion och undernäring?

Är undernäring är en riskfaktor för infektion i urinvägarna bland äldre på äldreboenden? var frågeställningen i en fjärde delstudie.Men det gick inte att se någon sådan koppling, visade det sig.

Vikten av näring

– Befolkningen åldras och därför blir det allt viktigare att förbättra kunskaperna om hur man ska klara hälsan högt upp i åldrarna. Att de äldre får i sig tillräckligt med näring är av avgörande betydelse medan det finns mindre anledning att oroa sig för övervikt som riktigt gammal, säger Maria Burman.

Maria Burman arbetar som ST-läkare i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Kontakt:

Maria Burman, doktorand vid Umeå universitet och ST-läkare i geriatrik, maria.burman@umu.se

Avhandling:

Malnutrition and obesity among older adults, assessed by Mini Nutritional Assessment and the body mass index, respectively: prevalence and associations with mortality and urinary tract infection (sv titel: Undernäring och fetma hos äldre enligt Mini Nutritional Assessment och Body Mass Index: förekomst, mortalitet och urinvägsinfektioner)

Disputationen:

Disputationen kan följas på https://umu.zoom.us/j/68875735525, 4 juni 9.00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera