Person med kort grått hår och brun jacka sitter på bänk i stadsmiljö, rygg och bakhuvud syns.
Bild: Mykyta Martynenko, Unsplash.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Människor vars biologiska ålder är högre än den faktiska kronologiska åldern löper en ökad risk att drabbas av stroke och demens. Det framgår av en studie från Karolinska Institutet.

När människor åldras ökar risken för kroniska sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Traditionellt har forskare använt kronologisk ålder, alltså antalet levnadsår, som ett ungefärligt mått på biologisk ålder.

– Men eftersom människor åldras i olika takt är kronologisk ålder ett ganska oprecist mått, säger Sara Hägg, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Biologisk ålder förutsäger hälsorisker

Biologisk ålder är ett mått som används i forskning. Den biologiska åldern kan skilja sig från den faktiska. Tanken med måttet biologisk ålder är att det ska ge en fingervisning om hälsorisker och risk för förtida död – och därmed förhoppningsvis ge nya möjligheter till förebyggande hälsovård.

Källa: Karolinska Institutet

För att mäta biologisk ålder och kopplingen till sjukdomar har forskarna i den nya studien använt data om 325 000 personer från databasen UK Biobank. Personerna var mellan 40 och 70 år vid det första mättillfället.

Den biologiska åldern räknades fram med hjälp av 18 så kallade biomarkörer, bland annat blodfetter, blodsocker, blodtryck, lungfunktion och BMI. Forskarna undersökte sedan markörernas betydelse för risken att inom en nioårsperiod utveckla neurodegenerativa sjukdomar som demens, stroke, ALS och Parkinsons sjukdom.

Ökad risk för demens

Hög biologisk ålder jämfört med faktisk ålder kunde kopplas till en signifikant ökad risk för demens, framför allt vaskulär demens. Risken ökade också för ischemisk stroke, det vill säga blodpropp i hjärnan.

– Om en persons biologiska ålder är fem år högre än den verkliga åldern löper personen 40 procent högre risk att utveckla vaskulär demens eller drabbas av stroke, säger Jonathan Mak, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Livsstil kan påverka

Studien är en observationsstudie och kan inte fastställa orsakssamband. Men resultaten indikerar att man genom att sakta ner kroppens åldrandeprocesser, sett till de mätta biomarkörerna, skulle kunna minska eller fördröja insjuknande i vissa sjukdomar.

– Flera av värdena går att påverka genom livsstil och läkemedel, säger Sara Hägg.

Ökad ALS-risk

Även risken att insjukna i ALS ökar med högre biologisk ålder. För Parkinsons sjukdom däremot sågs inte en sådan riskökning.

– Vi vet sedan tidigare att Parkinsons sjukdom sticker ut på liknande sätt i andra sammanhang, till exempel när det gäller rökning, säger Sara Hägg.

Forskarna ska nu gå vidare och undersöka sambandet mellan biologisk ålder och andra sjukdomar, till exempel cancer.

Läs också: Må bra tills du dör

Vetenskaplig artikel:

Clinical biomarker-based biological ageing and future risk of neurological disorders in the UK Biobank, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Kontakt:

Sara Hägg, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
sara.hagg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera