Tema

Måttligt med fruktklämmisar ger ingen övervikt

Så kallade fruktklämmisar någon gång i veckan har inget samband med övervikt hos barn. Övervikt vid 18 månaders ålder hänger i stället främst ihop med mammans BMI, visar en studie från Umeå universitet. 

Studien visar också att amning ger ett visst skydd mot övervikt.

– Det finns ingen anledning till överdriven oro över att 1,5-åringar i Västerbotten äter fruktklämmisar så ofta att de blir överviktiga, säger Ellen Lundkvist vid Institutionen för klinisk vetenskap och första författare till studien

Klämmis är en barnmatsprodukt som har blivit populär hos både barn och föräldrar. Dock har varnande röster hävdat att det finns en risk att söta fruktklämmisar lockar till överkonsumtion, vilket i sin tur leder till övervikt.

Sambandet fruktklämmis och barns BMI

Finns det ett samband mellan klämmisar och vikt vid 18 månaders ålder? Det var frågeställningen i studien som skedde inom ramen för Northpop-programmet i Västerbotten. Den visade:

  • Av 1499 barn i studien fick 23,5 procent fruktklämmis minst en gång i veckan vid 18 månaders ålder. Dessa barn hade inte högre BMI och var inte överviktiga i större utsträckning än barn som fick fruktklämmis mindre ofta eller inte alls.
  • Av de barn som fick klämmis varje vecka, fick de flesta det en till tre gånger i veckan.
  • Bara 2,5 procent av barnen fick klämmis dagligen.[/textblock]

Studien bekräftar också tidigare studier om att amning har en skyddande effekt mot övervikt. Däremot gick det inte att se något samband mellan övervikt och frukt, juice eller vällingdrickande. Inte heller kunde man urskilja något samband mellan föräldrarnas inkomst och utbildning och barnens vikt.

Det starkaste sambandet som gick att se i studien var att övervikt bland barnen var kopplat till övervikt i form av högt kroppsmasseindex. BMI, hos mamman.

– Genom att följa ett stort antal barn och föräldrar systematiskt under lång tid får vi stora mängder kunskap till nytta för framtida barnfamiljer, säger professor Magnus Domellöf, huvudansvarig för programmet Northpop.

Northpop följer gravida kvinnor

Programmet Northpop har sedan 2016 följt drygt 5 000 gravida kvinnor i Västerbottens län. Totalt kommer 10 000 gravida kvinnor i Västerbottens län att ingå. Kvinnorna, deras partners och deras barn kommer att följas tills barnen är i skolåldern. NorthPop förväntas generera en stor mängd forskningsresultat under de kommande decennierna.

Vetenskaplig artikel:

Fruit Pouch Consumption and Dietary Patterns Related to BMIz at 18 Months of Age (Ellen Lundkvist, Elisabeth Stoltz Sjöström, Richard Lundberg, Sven-Arne Silfverdal, Christina E. West och Magnus Domellöf Nutrients .

Kontakt:

Magnus Domellöf, professor och barnläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet och Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, magnus.domellof@umu.se
Ellen Lundkvist, läkarstudent vid Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik
Umeå universitet, ellen.lundkvist@gmail.com

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Måttligt med fruktklämmisar ger ingen övervikt

 lästid ~ 2 min