Stetoskop och blodtrycksmätare
Artikel från Karolinska Institutet

Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar är mindre bland personer med ärftliga anlag för sjuklig fetma. En ohälsosam livsstil har större betydelse för följdsjukdomar, enligt en ny studie.

Det senaste decenniet har övervikt och obesitas ökat världen över. Närmare en tredjedel av befolkningen lever nu med övervikt eller sjuklig fetma.

– Siffran är alarmerande eftersom det är väl fastslaget att ett högt BMI i medelåldern ökar risken för att utveckla flera sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, säger Ida Karlsson, forskare vid Karolinska institutet.

Variation bland personer med obesitas

Men en ny studie visar nu att risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar varierar stort bland personer med obesitas.

Forskare vid Karolinska institutet har tittat på data från drygt 15 000 tvillingar från Svenska tvillingregistret. De samlade även in information om personernas kroppsmasseindex, BMI, och data som visade ärftliga anlag för ett högt BMI. Forskarna tittade också på registerdata från vården för att ta reda på förekomsten av hjärt-kärlsjukdom bland tvillingarna.

Genom att analysera informationen kunde forskarna undersöka hur risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom påverkades av övervikt och obesitas som resultat av genetiska faktorer respektive livsstilsfaktorer.

Lägre risk vid genetiska anlag för fetma

Det visade sig att risken att få hjärt-kärlsjukdom är lägre bland personer med obesitas som har genetiska anlag för ett högt BMI, jämfört med personer som har sjuklig fetma till följd av andra faktorer, till exempel en ohälsosam livsstil.

– Kopplingen mellan obesitas och hjärt-kärlsjukdom var två gånger starkare bland dem som hade genetiska anlag för ett lågt BMI, jämfört med dem vars obesitas i huvudsak hade genetiska faktorer som orsak, säger Ida Karlsson.

Hon betonar att en hälsosam livsstil alltid är viktig för alla. Risken för hjärt-kärlsjukdom ökade bland alla personer med övervikt eller obesitas jämfört med dem som har en hälsosam vikt.

Obesitas en komplex sjukdom

Men studiens fynd pekar på att obesitas som framför allt är orsakad av genetiska faktorer kanske inte har samma negativa konsekvenser för hälsan som sjuklig fetma som främst beror på levnadsvanor.

– Obesitas är en komplex folksjukdom som kan uppkomma till följd av olika orsaker. Eftersom det är en så stigmatiserad sjukdom kan resultaten hjälpa oss att förstå att dess effekter på hälsan skiljer sig åt för olika individer, säger Ida Karlsson och fortsätter:

– Vi vet alla egentligen att det ofta inte räcker med träning och kost för att åtgärda obesitas, men ändå kvarstår mycket stigmatisering. Jag tror vi behöver bli bättre på att se till vad obesitas beror på och vad vi kan göra för att minska risken för följdsjukdomar hos den enskilde personen, i stället för att huvudsakligen fokusera på BMI, säger Ida Karlsson.

Nästa steg i forskningen är att undersöka hur individer med övervikt orsakad av genetiska- respektive livsstilsfaktorer skiljer sig åt när det gäller blodsocker, kolesterol och inflammationsmarkörer.

Studie:

Genetically and environmentally predicted obesity in relation to cardiovascular disease: a nationwide cohort study, eClinicalMedicine.

Kontakt:

Ida Karlsson, biträdande lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, ida.karlsson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera