1. Kantareller i skog
  14 april 2023

  Jorden kryllar av anonyma svampar

  En ny bild målas nu av svampriket – och det vimlar av hundratusentals obestämda arter. De namnlösa svampdoldisarna har hamnat i vetenskaplig skugga, men det vill forskare ändra på.

 2. Två händer håller i röd motorsåg i skogen, någon sågar av kvistar från ett liggande träd.
  4 april 2023

  Så kan skogsbruk utan kalhyggen påverka skogens arter

  Att avverka skog via så kallade hyggesfria metoder, som blädning, kan vara bra för skogens arter. Arter verkar bevaras i större utsträckning än vid kalhyggen. Men många frågetecken finns kvar.

 3. 20 mars 2023

  Djur med extrem kroppsstorlek mer hotade

  Däggdjur som blivit mindre eller större än sina släktingar löper större risk för utrotning. Det visar en stor studie av arter som lever på isolerade öar.

 4. Idyllisk väg på landsbygden med växter i vägkanten
  17 mars 2023

  Många arter trivs i vägkanter – men ängsmark lockar fler

  Kraftledningsgator och vägrenar uppskattas av många pollinerare och växter. Men mer specialiserade arter gynnas av traditionella ängar och betesmarker, visar en studie.

 5. 16 mars 2023

  Hopp om fler älgar och visenter i Europa – men hinder finns

  Visenter och älgar har fört en tynande tillvaro i Centraleuropa men de skulle kunna göra comeback, visar en studie. Men ett myller av motorvägar och stängsel kan ställa till bekymmer för de vandrande bjässarna – och är de välkomna...

 6. 2 mars 2023

  Främmande tallar inte poppis bland myror

  Färre myrarter, färre stackar och mindre spring på trädstammarna i jakt på mat. Så ser det ut i skogar där importerad contorta-tall planterats. Myrorna föredrar de svenska tallarna, visar en studie.

 7. Humla på blomma
  1 mars 2023

  Tidig vår gör humlorna flygsugna – risk för minskad pollinering

  När våren kommer tar humledrottningarna säsongens första vingslag för att leta ny boplats. Men varmare klimat gör att flygpremiären sker allt tidigare, visar ny forskning. Det riskerar att leda till färre humlearter och minskad pollinering.

 8. Planta gror
  22 februari 2023

  Finurliga fröbanker räddar inte värmekänsliga växter

  Många växter kan lagra frön i jorden när den omgivande miljön förändras. Men en studie visar att strategin troligen inte räcker för att rädda floran när klimatet blir varmare.

 9. Spade i marken vid våtmarksområde
  10 februari 2023

  Stora förluster av viktiga våtmarker i Sverige

  Minst en femtedel av jordens våtmarker har försvunnit, visar en studie. Sverige och Finland sticker ut genom stora förluster av torvmarker, som omvandlats till jord- eller skogsbruk.

 10. Brand i en skog
  9 februari 2023

  Färre bränder hot mot biologisk mångfald

  Många arter är beroende av skogsbränder, slåtter och betande djur i markerna. Men de här naturliga störningarna har minskat kraftigt. Därför behövs åtgärder både i skyddade områden och omgivande landskap, enligt en studie från...

 11. Talgoxe i träd
  6 februari 2023

  Svenska träd får stadsfåglar att kvittra och bygga bo

  Främmande träd är vanliga i urbana miljöer, men om småfåglar ska trivas och häcka i städerna står svensk ek, bok och björk på önskelistan. Det visar en studie under lång tid.

 12. Läderbagge kryper på träd
  3 februari 2023

  Skalbaggar ställer krav på mikroklimatet i sin bostad

  Mikroklimatet är viktigt för insekter som lever i död ved – och temperaturen ska gärna vara lite högre och stabil. Det visar två studier som undersökt de rödlistade skalbaggarna raggbock och läderbagge.

 13. 1 februari 2023

  Fåglar och klimat avgörande för trollsländornas storlek

  Trollsländor är större på nordliga breddgrader och mindre i tropikerna. Variationen i insekternas kroppsstorlek kan förklaras med temperaturer och förekomst av rovdjur, visar en studie.

 14. Stenmur i landskap
  27 januari 2023

  Viktiga kulturvärden i skymundan när nya miljöer planeras

  När beslut ska fattas om användningen av mark blir ofta landskapets kulturvärden styvmoderligt behandlade. Det visar en studie som undersökt arbetet med miljöplanering i tre kommuner vid Vänern.

 15. 26 januari 2023

  Hotell med ängsutsikt får bin att besöka din trädgård

  Fixar du till din trädgård för att även viktiga pollinatörer som bin ska trivas? En studie visar att privatpersoners insatser för att sätta upp insektshotell, plantera blommor och anlägga ängar kan göra stor skillnad.

 16. Två torskfiskar simmar nära varandra
  25 januari 2023

  Fiskefria zoner blir en chans till revansch för många arter

  Fiskar, skaldjur och ekosystem får en möjlighet att återhämta sig i fiskefria områden. Men det finns undantag – och tas förbuden bort kan de positiva effekterna försvinna på några få år. Det visar en rapport från SLU.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera