1. placeholder bild.
  7 juni 2012

  20 år efter Rio: Ekologer manar till skydd för kvarvarande biologisk mångfald

  Tjugo år efter konferensen Earth Summit i Rio de Janeiro efterlyser 17 forskare i ekologi från Nordamerika och Europa förnyade internationella ansträngningar för att hindra förlusten av biologisk mångfald som kan försämra naturens förmåga...

 2. placeholder bild.
  3 oktober 2011

  Biologisk mångfald släpps fri på nätet

  En stor kunskapskälla om biologisk mångfald släpps nu fri på internet. Tidskriften Biodiverse, som funnits i sexton år, lägger idag ut allt sitt material på en ny hemsida. Biodiverse sprider information om aktuell forskning och utveckling om biologisk...

 3. placeholder bild.
  7 september 2011

  Triad-skogsbruk bra för biologisk mångfald

  I Sverige försöker man kombinera naturhänsyn med högproduktivt skogsbruk på större delen av skogsarealen. Ett intressant alternativ till ”den svenska modellen” är triad-skogsbruk, som har prövats på vissa håll i Nordamerika. Det...

 4. placeholder bild.
  5 april 2011

  Om vikten av biologisk mångfald i ny utgåva av Miljöforskning

  Från stora rovdjur till minsta mikrob studeras nu i det känsliga samspelet mellan olika nivåer i ekosystemen. Forskare samlar kunskap som kan användas i strävan att bevara den biologiska mångfalden. Miljöforskning miljoforskning.formas.se har just publicerat...

 5. placeholder bild.
  9 mars 2011

  Biologisk mångfald ger högre produktivitet

  Ekosystem med flera arter är mer produktiva än enskilda arter var för sig. Med data från över 400 publicerade experiment har en internationell forskargrupp funnit överväldigande bevis för att biologisk mångfald i växtriket är mer effektivt...

 6. placeholder bild.
  1 februari 2011

  Historiska ägandeförhållanden av skog viktig faktor för biologisk mångfald

  Områden som är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald i skog ska identifieras och skötas. Men varför finns dessa områden där de finns idag och vilken brukning har skapat dem? Sofia Eriksson visar i sin avhandling hur skogens sammansättning kan...

 7. placeholder bild.
  10 september 2010

  Skogsbränder gynnar biologisk mångfald

  Under sommaren har Ryssland drabbats hårt av skogsbränder i värmeböljan. Miljoner hektar skogs- och odlingsmark beräknas ha berörts. Men det är inte bara en katastrof. Den "jungfruliga" marken gynnar biologisk mångfald.

 8. placeholder bild.
  4 maj 2009

  Mängden skogskanter i norra Sverige påverkar biologisk mångfald

  Skogskanter är mycket vanliga i våra nordliga svenska skogar och kan därför ha stora effekter på biologisk mångfald. Kanternas egenskaper skiljer sig mycket åt, något som både skogsbruk och naturvård måste ta hänsyn till. Det visar...

 9. placeholder bild.
  28 april 2009

  Miljögift ger mindre genetisk variation Miljöforskning om biologisk mångfald

  Till synes starka populationer kan ha en låg genetisk variation. Det visar färska studier på hoppkräftor. Populationer som exponerades för ett enskilt gift uppvisade redan efter en generation förlorad genetisk variation trots att antalet individer var...

 10. placeholder bild.
  3 mars 2009

  Oklart regelverk hinder för biologisk mångfald

  Den internationella miljörätten kring biologisk mångfald ifrågasätts nu i en avhandling vid Uppsala universitet. En oklar lagstiftning gör att den biologiska mångfalden stoppas in i en gammal rättsordning och då drabbas de samordnade insatserna,...

 11. placeholder bild.
  28 maj 2008

  Mer biologisk mångfald för pengarna

  Trycket på skogsindustrin att producera virke och massaved ökar, samtidigt som resurserna till att bevara den biologiska mångfalden är begränsade. För att få ekvationen att gå ihop krävs en effektiv naturvård. Karin Perhans från SLU visar i...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera