Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2009

Oklart regelverk hinder för biologisk mångfald

Den internationella miljörätten kring biologisk mångfald ifrågasätts nu i en avhandling vid Uppsala universitet. En oklar lagstiftning gör att den biologiska mångfalden stoppas in i en gammal rättsordning och då drabbas de samordnade insatserna, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir.

Den 5 mars försvarar hon sin avhandling i miljörätt. Det är den internationella miljörätten kring biologisk mångfald som studerats och som nu ifrågasätts.

– Det vi har upptäckt är att det finns klara brister i hela den internationella rätten. Det gör att de gamla grundreglerna blir gällande istället, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir.

Hon har studerat de regler och regelverk som omger biologisk mångfald för att ta reda på hur långt regelverket sträcker sig. Men juridiken kring miljörätt är alldeles för svag och därför blir de gamla normerna gällande istället, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir. Varje land för sig bestämmer då vad de vill göra med sin egen mark, sitt eget vatten och sina naturresurser, säger hon och tillägger:

– Det är inte hållbart i längden, då kommer man aldrig nå målen om en hållbar utveckling.

Den internationella miljörätten är beroende av samordnade insatser för att rädda och bevara miljön och redan år 2010 är det tänkt att minskningen av den biologiska mångfalden ska vända.

– Men med tanke på den lagstiftning som finns är det inte ett realistiskt mål. För att nå dit krävs ett paradigmskifte i juridiken, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Aðalheiður Jóhannsdóttir, juridiska institutionen
+354 525 42 57,

eller Staffan Westerlund, handledare och professor i miljörätt vid juridiska fakulteten, 018-471 26 11 eller Staffan.Westerlund@jur.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera