Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 februari 2011

Historiska ägandeförhållanden av skog viktig faktor för biologisk mångfald

Områden som är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald i skog ska identifieras och skötas. Men varför finns dessa områden där de finns idag och vilken brukning har skapat dem? Sofia Eriksson visar i sin avhandling hur skogens sammansättning kan förklaras av historiska brukningsformer. Disputationen sker den 11 februari.

Genom att kombinera historiska kartor från 1700- och 1800-talen med satellitdata kan den lokala skogens förändring studeras över tid och rum. I sin doktorsavhandling visar Sofia Eriksson att variation i utbredningen av äldre barr- och lövskog idag kan förklaras av historiska brukningsformer även om dessa upphört sedan länge. Det kan handla om skiften mellan ägande över tid, olikheter mellan små och stora ägare och områden som ägts av samma ägare men har brukats med olika inriktningar.

– Områden som är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald i skog ska identifieras och skötas. Jag ville ta reda på varför dessa områden finns där de finns idag och vilken brukning som skapat dem, säger Sofia Eriksson.

Sverige har åtagit sig att bevara den biologiska mångfalden av arter inom landets gränser, vilket kräver tillräcklig omfattning av de livsmiljöer som arterna behöver. Utvecklingen av svenskt skogsbruk under 1900-talet ökade skogens täckningsgrad och produktivitet. Samtidigt minskade skogens variation som är viktig för bevarandet av biologisk mångfald. Detta påverkas direkt av hur skogen brukats över tid.

Det finns modeller som beskriver hur skogsbrukningen kan anpassas så att den brukade skogen mer liknar de livsmiljöer som en mångfald av arter är anpassade till, exempelvis den sammansättning skogen får till följd av brand.

– Utifrån resultaten i den här avhandlingen vill jag föreslå att dessa generella modeller kan få en bättre anpassning till den lokala skogens sammansättning genom att bland annat tillföra information om lokala historiska ägandeförhållanden, säger Sofia Eriksson.

Dessutom pekar resultaten på att undersökningar som täcker större skogsområden och längre tidsperioder både kan öka möjligheterna att identifiera biologiskt viktiga områden, och klargöra vilken roll dessa ofta till ytan begränsade områden har för bevarandet av den biologiska mångfalden lokalt.

Sofia Eriksson är doktorand inom miljövetenskap på Institutionen för livsvetenskaper vid Södertörns högskola, och på Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Den 1 februari kl. 15.00 anordnas en spikningsceremoni på Södertörns högskolebibliotek, då Sofia Eriksson berättar om sin avhandling. Spikningsceremonin är öppen för allmänheten.

Kontakt: sofia.eriksson@sh.se
Avhandling: “Cross-scale perspectives on heterogeneity in Swedish boreal forests”
Opponent: Professor Risto Kalliola, Department of Physical Geography, Turku University
Disputationen sker den 11 februari kl 13.00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera