Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 april 2011

Om vikten av biologisk mångfald i ny utgåva av Miljöforskning

Från stora rovdjur till minsta mikrob studeras nu i det känsliga samspelet mellan olika nivåer i ekosystemen. Forskare samlar kunskap som kan användas i strävan att bevara den biologiska mångfalden. Miljöforskning miljoforskning.formas.se har just publicerat nya rön på nätet under rubriken Om vikten av biologisk mångfald.

Rapporter från vildmarken visar hur björn, varg och lo samsas och fajtas i skogen, hur småvilt gynnas av de stora och hur mikroberna kan kurera sjuka ekosystem i Östersjön genom att utnyttjas i livsmedelskedjan.

Miljöforskning ges ut av Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

Kontakt:
Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Lena Jansson
08- 775 40 00
lena.jansson@formas.se
 
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera