Sortera
13 februari 2017

Så ska nya utbrott av mjältbrand förhindras

Sommaren 2016 drabbades ekoparken Omberg i Östergötland av ett mjältbrandsutbrott där såväl tama som vilda djur drabbades. Smittspridningen var...

4 november 2015

​​​​Så går vi mot en giftfri miljö

Det behövs en kunskapsbas som omfattar hur kemikalier sprids och sedan återfinns i komplexa blandningar, vilka risker som finns med...

placeholder bild.
26 oktober 2015

Hållbart samhälle kräver världsledande forskning

Mänskligheten står inför stora utmaningar med bland annat stigande medeltemperatur, minskande biologisk mångfald, havsförsurning,...

placeholder bild.
23 september 2015

Kan vi tackla det nya klimatet?

Klimatanpassade hus, bensin tillverkad av bakterier, skatt på växthusgaser, och hur ska ansvaret fördelas mellan individ och stat? Det är några...

placeholder bild.
17 juni 2015

Ytterligare 12 miljoner kronor till forskning om skogsbranden i Västmanland

Branden i Västmanland hösten 2014 beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid. Branden orsakade mänskligt lidande samt krävde...

placeholder bild.
17 juni 2015

77 miljoner till forskning om skogsråvara och biomassa

Framtagning av nya trädsorter som växer så det knakar samtidigt som de är lämpliga för flera användningsområden; Modeller för att övervaka...

placeholder bild.
17 juni 2015

108 miljoner till forskning inom hållbart samhällsbyggande

Kommunerna har en nyckelroll inom hållbart samhällsbyggande och ansvarar för byggande av skolor, daghem, äldreboende med mera. Hur ökar man...

placeholder bild.
21 april 2015

Satsning på ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera