13 februari 2017

Så ska nya utbrott av mjältbrand förhindras

Sommaren 2016 drabbades ekoparken Omberg i Östergötland av ett mjältbrandsutbrott där såväl tama som vilda djur drabbades. Smittspridningen var...

4 november 2015

​​​​Så går vi mot en giftfri miljö

Det behövs en kunskapsbas som omfattar hur kemikalier sprids och sedan återfinns i komplexa blandningar, vilka risker som finns med...

placeholder bild.
26 oktober 2015

Hållbart samhälle kräver världsledande forskning

Mänskligheten står inför stora utmaningar med bland annat stigande medeltemperatur, minskande biologisk mångfald, havsförsurning,...

placeholder bild.
23 september 2015

Kan vi tackla det nya klimatet?

Klimatanpassade hus, bensin tillverkad av bakterier, skatt på växthusgaser, och hur ska ansvaret fördelas mellan individ och stat? Det är några...

placeholder bild.
17 juni 2015

Ytterligare 12 miljoner kronor till forskning om skogsbranden i Västmanland

Branden i Västmanland hösten 2014 beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid. Branden orsakade mänskligt lidande samt krävde...

placeholder bild.
17 juni 2015

77 miljoner till forskning om skogsråvara och biomassa

Framtagning av nya trädsorter som växer så det knakar samtidigt som de är lämpliga för flera användningsområden; Modeller för att övervaka...

placeholder bild.
17 juni 2015

108 miljoner till forskning inom hållbart samhällsbyggande

Kommunerna har en nyckelroll inom hållbart samhällsbyggande och ansvarar för byggande av skolor, daghem, äldreboende med mera. Hur ökar man...

placeholder bild.
21 april 2015

Satsning på ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk...

placeholder bild.
15 december 2014

17 miljoner till forskning om branden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland 2014 har haft förödande effekter på miljön och stor påverkan på boende i kringliggande samhällen. Många frågor...

placeholder bild.
10 november 2014

500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

Formas delar ut cirka 500 miljoner kronor till 116 projekt inom hållbar utveckling för åren 2015 - 2017.

placeholder bild.
23 september 2014

85 miljoner till forskning för nya skogsråvaror och biomassa

'- Svensk skogsindustri behöver ställa om från traditionell produktion av virkesråvara och massa till en mer varierad och hållbar produktion av...

placeholder bild.
16 september 2014

15 miljoner till forskning om skogsbrandens konsekvenser

Branden i Västmanland beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid och har medfört betydande insatser på såväl lokal, regional...

placeholder bild.
10 juni 2014

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls?...

placeholder bild.
10 juni 2014

Internationella gästforskare inom Hållbart samhällsbyggande

Världen står inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar, annan miljöpåverkan, demografisk utveckling samt sociala och...

placeholder bild.
27 maj 2014

Attraktiva, ekologiskt och ekonomiskt hållbara städer

Många städer i Europa har drabbats hårt av den ekonomiska krisen medan andra drabbats mindre. Vad beror det på? Går ekonomisk...

placeholder bild.
15 april 2014

Forskning kring hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Kan ett mer mångfaldigt jordbruk med både ettåriga och perenna grödor bidra till att öka...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera