Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2014

15 miljoner till forskning om skogsbrandens konsekvenser

Branden i Västmanland beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid och har medfört betydande insatser på såväl lokal, regional som nationell nivå. Forskningsrådet Formas utlyser nu 15 miljoner kronor till forskning om spridningen och hanteringen av branden och om de konsekvenser som branden medfört och deras hantering.

Forskningen ska behandla frågor inom Formas samtliga ansvarsområden, exempelvis brandekologi, effekter på skogsbruket och mark- och vattenanvändningen, landsbygdsutveckling samt frågor gällande hållbart samhällsbyggande. Vidare kan forskningen behandla sociala, kulturella, ekonomiska och institutionella faktorer och aspekter på krishanteringen och samhällseffekterna i samband med branden.

– Det behövs forskningsinsatser för att samla in och analysera material och data om branden och dess konsekvenser. Det är bråttom för att viktigt forskningsmaterial inte ska gå förlorat. Därför utlyser Formas med kort varsel 15 miljoner kronor till forskningen om skogsbranden, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

– Det är även viktigt att säkra material för framtida forskningsprojekt. Därför går det också att söka medel till olika former av provtagningar, datainsamlingar, intervjuer eller deltagande observationer som kan komma att få betydelse i framtiden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera