Tema

Så ska nya utbrott av mjältbrand förhindras

Sommaren 2016 drabbades ekoparken Omberg i Östergötland av ett mjältbrandsutbrott där såväl tama som vilda djur drabbades. Smittspridningen var mer omfattande än vad som setts i modern tid. Nu ska forskarna säkra materail och data från utbrottet för att förebygga liknande sjukdomsutbrott i framtiden.

Det är forskningsrådet Formas som har beslutat att bevilja drygt en miljon kronor till forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt..

– Sedan 2008 har hela fyra utbrott noterats, vilket står i kontrast till få förekomster under de föregående cirka 50 åren. Man spekulerar i om det kan finnas kopplingar till väder, klimat och förändrad markanvändning. Det är viktigt att vi ökar förståelsen kring detta för att kunna förebygga framtida utbrott. I det här fallet är data av en sådan art att de behöver samlas in i ett så tidigt skede som möjligt, för att säkra forskningsmaterial, säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare.

Forskarna ska säkra material, information och lokal kunskap kring mjältbrantsutbrottet från sommaren 2016. Syftet är att bygga upp kunskap för att bättre kunna förutsäga, förebygga och hantera liknande händelser. De som drabbats av följdeffekterna av utbrottet, kommer också att delta i utformningen av nya beredskapsplaner för att minimera effekter och smittspridning vid nya fall av mjältbrand. Att dra erfarenheter från mjältbrandsutbrottet 2016 kan vara en avgörande faktor för att framtida beredskapsplaner ska fungera.

Idisslare drabbas värst
Mjältbrand är en bakteriell infektion som drabbar såväl människa som djur, och förorsakas av Bacillus anthracis. Infektionen är ofta dödlig för betesdjur och idisslare är särskilt känsliga. Risken för smitta till människa betraktas som stor. Den vanligaste orsaken till att betande djur drabbas är bakteriesporer som överlevt i jord. Insekter kan spela en roll för smittspridning i många utbrott. Sjukdomen var förhållandevis vanlig i Sverige fram till mitten av 1900-talet, och efter ett drygt halvsekel med endast några enstaka fall har det varit regelbundna utbrott av mjältbrand. Förutom den risk för djurs och människors hälsa som varje utbrott utgör så är det också förenat med stora kostnader för samhället, då händelser av denna typ leder till en omfattande riskhantering.

Kontakt: Mattias Norrby, forskningssekreterare Formas, 08-775 40 22, mattias.norrby@formas.se och Emilie von Essen, presschef Formas, 0702 – 814038, eve@formas.se

Så ska nya utbrott av mjältbrand förhindras

 lästid ~ 2 min