placeholder bild.
19 december 2012

83 miljoner kronor till europeisk forskning om hållbar stadsutveckling

Svenska forskare hade stora framgångar i JPI Urban Europe’s första pilotutlysning. I sex av de tio projekt som beviljas medel finns svenska...

placeholder bild.
18 december 2012

45 miljoner kronor till hållbar samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning

Varför undviker investerare socialt ansvarstagande aktiefonder när forskning visar att dessa fonder inte ger sämre avkastning? Hur påverkar...

placeholder bild.
3 december 2012

Formas delar ut 600 miljoner kronor till 150 nya projekt

Idag beslutade Formas forskningsråd att bevilja drygt 600 miljoner kronor fördelat på åren 2012-2016 till 150 projekt. Söktrycket till den...

placeholder bild.
3 december 2012

114 miljoner ska ge ökad kunskap om byggande under mark

Forskningsrådet Formas gör tillsammans med Trafikverket och aktörer från branschen en betydande satsning på forskning om hållbart byggande...

placeholder bild.
27 november 2012

Arvet från stormaktstiden–resurs i dagens stadsutveckling

Ny bok från Forskningsrådet Formas: SVENSK STADSPLANERING. Arvet från stormaktstiden–resurs i dagens stadsutveckling

placeholder bild.
15 juni 2012

173 förslag blev fem riktade satsningar

Diffusa utsläpp, Marina föroreningar, Säkra livsmedel, En biobaserad samhällsekonomi och Samhällsbyggnad för hållbar utveckling. Detta är de...

placeholder bild.
14 juni 2012

Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla?

Debatten om miljonprogrammet är ständigt lika het. Vissa debattörer anser att husen ska jämnas med marken, andra att de har många värden som...

placeholder bild.
13 juni 2012

Formas satsar på forskning om hållbar renovering från 1950-1975

Pilotförsök för att åstadkomma bättre kunskapsöverföring både inom företag och mellan företag och akademi, utveckling av tunna...

placeholder bild.
13 juni 2012

45 miljoner till forskning om kombinationseffekter hos kemiska ämnen

Vilka kemikalier och blandningar av kemikalier i våra hem påverkar och kan störa vår hormonbalans och i synnerhet hormonbalansen i...

placeholder bild.
13 juni 2012

56 miljoner till forskning om samer och samerelaterad verksamhet

Hur har samer från olika miljöer förmedlat kunskap och uttryckt sin identitet och hur har detta förändrats och anpassats när samhället...

placeholder bild.
12 mars 2012

Nytt nummer av Miljöforskning: Växter bas i ekonomin

Sveriges ska utnyttja naturresurser effektivare och ekonomin ska grundas på förnybara råvaror som produceras genom en hållbar användning av...

placeholder bild.
8 mars 2012

Ny bok: Landskap för mångbruk – med exempel från England

Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? England ligger långt före Sverige när det gäller att genomföra...

placeholder bild.
11 oktober 2011

Nytt nummer av Miljöforskning: Livskvalitet och rättvisa lika viktigt som teknik och miljö för hållbar stad

Hållbar stad social och teknisk är temat för Miljöforsknings oktoberupplaga där ett tiotal forskare medverkar. Gräsrotsplanering och fungerande...

placeholder bild.
8 juni 2011

Arkitekturteoriernas historia

För första gången presenteras arkitekturteoriernas historia - från antiken till idag - på svenska samlat i en bok. Boken är resultatet av ett...

placeholder bild.
5 april 2011

Om vikten av biologisk mångfald i ny utgåva av Miljöforskning

Från stora rovdjur till minsta mikrob studeras nu i det känsliga samspelet mellan olika nivåer i ekosystemen. Forskare samlar kunskap som kan...

placeholder bild.
2 mars 2011

Nationell stadspolitik – en väg till hållbar stadsutveckling

Sverige behöver utveckla en nationell stadspolitik som överbryggar sektorsgränser, samordnar statliga och kommunala insatser och förstärker de...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera