Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2012

45 miljoner till forskning om kombinationseffekter hos kemiska ämnen

Vilka kemikalier och blandningar av kemikalier i våra hem påverkar och kan störa vår hormonbalans och i synnerhet hormonbalansen i sköldkörteln? Och vilka kemikalier och komplexa blandningar av kemikalier kan leda till ökad spridning av antibiotikaresistens? Idag beslutade Formas forskningsråd att bevilja 45 miljoner kronor till två starka forskningsmiljöer som ska studera detta närmare.

45 miljoner kronor till forskning om kombinationseffekter hos kemiska ämnen. Vilka kemikalier och blandningar av kemikalier i våra hem påverkar och kan störa vår hormonbalans och i synnerhet hormonbalansen i sköldkörteln? Och vilka kemikalier och komplexa blandningar av kemikalier kan leda till ökad spridning av antibiotikaresistens? Idag beslutade Formas forskningsråd att bevilja 45 miljoner kronor till två starka forskningsmiljöer som ska studera detta närmare. 

– Det finns ett stort behov av kunskap inom dessa områden och det är glädjande att två starka forskargrupper nu kan ta sig an några av de stora utmaningar som kemikaliesamhället ställer oss inför, säger Anna Ledin, Formas huvudsekreterare.

Utlysningen har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen för att underlätta att forskningsresultaten får genomslag i samhället. Totalt 30 ansökningar kom in och två stycken beviljas medel. Formas satsar totalt 45 miljoner kronor på dessa två starka forskningsmiljöer fördelat på fem år, 2012-2016.

Starka forskningsmiljöer som beviljats medel:
Bedömning av hormonstörande ämnen i blandningar med inriktning på sköldkörtelpåverkan- med katter som modell för människors inomhusexponering för kemikalier Åke Bergman Stockholms universitet, ake.bergman@mmk.su.se Beviljats 20 300 000 kronor för åren 2012-2016
INTERACT – Interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens Joakim Larsson, Göteborgs universitet, joakim.larsson@fysiologi.gu.se Beviljats 25 000 000 kronor för åren 2012-2016

KONATKT
Lena Strålsjö, forskningssekreterare Forskningsrådet Formas, 0761 184032, lena.stralsjo@formas.se Emilie von Essen, presschef Forskningsrådet Formas, 0733 503161, eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera