Tema

Arkitekturteoriernas historia

För första gången presenteras arkitekturteoriernas historia – från antiken till idag – på svenska samlat i en bok. Boken är resultatet av ett nordiskt samarbetsprojekt med författare från Danmark, Norge och Sverige.

– Vi har anlitat 17 ledande namn i Norden för att skriva om den period de känner bäst, säger Claes Caldenby, professor i Arkitekturens teori och historia på Chalmers och huvudredaktör för boken.

Arkitekturteoriernas historia är en berättelse om en yrkeskulturs utveckling och samtidigt en repertoar av förhållningssätt som kan framstå som på en gång främmande och märkligt aktuella.
Arkitekturens historia är mångtusenårig. Också arkitekters skrivande kring sitt arbete har en mycket lång tradition. Syftena har varit flera – att argumentera för arkitekturens betydelse inför beställare och byggherrar, att hävda ett visst synsätt gentemot andra arkitekter eller att förmedla kunskap till nya generationer.

Arkitekturteori kan sägas vara både uttalade eller outtalade föreställningar om vad arkitektur är eller borde vara.

Boken kostar 297 kr (inkl moms) + porto (ISBN 978-91-540-6041-2, 500 sidor, Formas 2011) och kan beställas på www.formas.se [Ref 1], från Formas kundtjänst, tel 08-690 95 22, fax 08-690 95 22, formas.ldi@liber.se eller genom bokhandeln.

Inledning (pdf)
Innehåll (pdf)

För mer information och recensionsexemplar kontakta:
Ulla Save-Öfverholm, Forskningsrådet Formas, ulla.save@formas.se, tel 08-775 40 01 eller 073 656 20 21

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Arkitekturteoriernas historia

 lästid ~ 1 min