Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2012

Formas satsar på forskning om hållbar renovering från 1950-1975

Pilotförsök för att åstadkomma bättre kunskapsöverföring både inom företag och mellan företag och akademi, utveckling av tunna textilarmerade betongfasader, utveckling av en ny modell för rationell renovering som redan från början tar hänsyn till både hur olika tekniska lösningar samverkar och hur man hanterar kunskapsöverföring och risk.

Om bland annat detta handlar de sju projekt som beviljades medel av Formas forskarråd idag. 66 miljoner går till forskning om hållbar renovering av byggnader från 1950-1975.

– Det finns många aktörer och delintressen inom det här stora området. Inför utlysningen bjöds forskarsamhället, näringsliv och offentlig förvaltning in till ett match-makingmöte för att hitta lämpliga konstellationer och för att dessa gemensamt skulle formulera forsknings- och innovationsbehov. Det visade sig vara mycket lyckat och vi kan nu tillsammans med branschen satsa på flera intressanta projekt, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas

Formas står för 33 miljoner kronor och branschen bidrar med lika mycket i form av arbetstid och ekonomiska medel. Våren 2012 gjorde Formas tillsammans med IQ Samhällsbyggnad (Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet) en strategisk satsning på området byggd miljö med fokus på större tvärvetenskapliga och transdisciplinära projekt med systemtänkande. Utlysningen avsåg projekt inriktade på en hållbar ombyggnad, renovering och förnyelse av bostäder och lokaler från perioden 1950-1975. Hela bygg- och förvaltningsprocessen omfattas och syftet med satsningen är att generera ny kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

KONTAKT
Anna Ledin, huvudsekreterare Formas, 0703-23 4015, anna.ledin@formas.se
Emilie von Essen, presschef, 0733-50 31 61, eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera