Artikel från Formas
14 juni 2012

Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla?

Debatten om miljonprogrammet är ständigt lika het. Vissa debattörer anser att husen ska jämnas med marken, andra att de har många värden som bör bevaras och utvecklas. I en ny pocketbok från Formas belyses frågan från olika perspektiv.

Går det att anpassa hus och områden till nya krav och behov? Går det att renovera utan social turbulens? Vad lönar sig ekonomiskt för företag och samhälle – och vad bidrar till ett bra boende? Formas nya pocketbok samlar på ett och samma ställe flera forskares perspektiv – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – och några fastighetsägare kommer till tals.

Samhället har förändrats kraftigt de senaste 40 åren. Miljonprogrammets hus byggdes för stabila kärnfamiljer men bebos i dag av helt andra familjetyper. Många är i dag trångbodda i lägenheter som var tänkta att lösa trångboddheten i Sverige. Husen skulle kunna byggas om invärtes i stället för att rivas eftersom de är robusta och flexibla, menar en forskare.

En renovering kan vara lönsam för samhället utan att vara företagsekonomiskt lönsam. Det kunde lösas genom bidrag till fastighetsägare. Men statliga stöd till renovering gynnar fastighetsägare som har misskött sina hus, hävdar en annan forskare.

Grönområden för rekreation och odling – eller stadsmässighet?
Miljonprogramsområdena framstår för många allt mer som en tillgång med sina grönområden för rekreation, odling och plats för förnybar energi. I dag är det stadsparker som gäller i stället för grönområden och trafiken ska inte separeras utan blandas med bebyggelsen. En av skribenterna i boken menar att det är miljonprogramsområdenas läge och stadsmiljöer som gör att de inte är populära, och han skulle vilja dra gator kors och tvärs mellan husen.

FAKTA MILJONPROGRAMMET
År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att det skulle byggas en miljon lägenheter under tioårsperioden 1965–1974, det som brukar kallas miljonprogrammet. Under rekordåren 1961–1975 byggdes det 1,4 miljoner bostäder i Sverige, i småhus och flerbostadshus. I dag står cirka 600 000 av flerbostadshusen inför kostnadskrävande renovering. Renoveringsbehovet gäller dels husen, dels hela bostadsområden.

Intervjuer med två av forskarna ger en försmak av vad boken handlar om:
http://www.youtube.com/watch?v=8S9BiW-4L-k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=tebtNhzcHFU

KONTAKT OCH INFORMATION
Birgitta Johansson, redaktör och informationssekreterare på Formas, birgitta.johansson@formas.se‘G
Emilie von Essen, presschef Formas, eve@formas.se

”Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla?” är nr 20 i pocketboksserien Formas Fokuserar. Boken kan beställas för 51 kr (inkl moms, exkl frakt). Recensionsexemplar kan beställas av Christina Lundgren tel 08-775 4039, christina.lundgren@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera