Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2012

Nytt nummer av Miljöforskning: Växter bas i ekonomin

Sveriges ska utnyttja naturresurser effektivare och ekonomin ska grundas på förnybara råvaror som produceras genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.

En strategi har just tagits fram, som visar vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser Sverige ska satsa på för att på sikt kunna övergå till en biobaserad samhällsekonomi.

Spännande forskning på området presenteras i nya numret av Miljöforskning, där också miljöminister Lena Ek intervjuas. Forskning är nyckeln till lyckad miljöpolitik tycker hon.

Miljöforskning ges ut av Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.
http://miljoforskning.formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera