Artikel från Formas
18 december 2012

45 miljoner kronor till hållbar samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning

Varför undviker investerare socialt ansvarstagande aktiefonder när forskning visar att dessa fonder inte ger sämre avkastning? Hur påverkar institutioner som G20 och OECD finansieringen av klimatåtgärder i utvecklingsländer och subventioner till fossila bränslen? Kan EUs Ekodesigndirektiv bidra till Europas innovationsförmåga och konkurrenskraft?Kan grundlagsreformer bidra till hållbar utveckling?

Varför undviker investerare socialt ansvarstagande aktiefonder när forskning visar att dessa fonder inte ger sämre avkastning? Hur påverkar institutioner som G20 och OECD finansieringen av klimatåtgärder i utvecklingsländer och subventioner till fossila bränslen? Kan EU:s Ekodesigndirektiv bidra till Europas innovationsförmåga och konkurrenskraft? Kan grundlagsreformer bidra till hållbar utveckling? Om bland annat detta handlar de nio projekt som beviljas medel i denna gemensamma satsning.

– Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktigt för att vi ska uppnå en hållbar samhällsutveckling. Den här satsningen är resultatet av en utvärdering av samhällsvetenskaplig forskning om hållbar utveckling som genomfördes 2010. Den visade att de dåvarande finansieringsinstrumenten inte fullt ut tog tillvara den potential som finns i forskarvärlden, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Därför är vi flera forskningsfinansiärer som gått samman för att ge forskare som är i början av sin karriär bättre möjlighet att utveckla sin forskning och sina internationella kontakter.

Utlysning genomfördes i samverkan mellan Energimyndigheten, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen. Totalt delas cirka 45 miljoner kronor ut till nio forskningsstöd varav Formas står för 18 miljoner kronor, Vetenskapsrådet 12, Riksbankens Jubileumsfond 5, Östersjöstiftelsen 5,2 samt Energimyndigheten 3,3. Energimyndigheten fattar 2013 beslut om ytterligare medel för år 2016, föreslagen totalsumma cirka 4,5 miljoner kronor.

– Många av de inkomna ansökningarna hade en hög kvalitet och visar att svensk samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning har en stor bredd. Vi tror att denna forskning kan bidra mycket till vår förståelse för många förhållanden som har betydelse för hanteringen av miljöfrågorna i samhället, säger Jane Summerton, professor på Oslo universitet och ordförande i beredningsgruppen.

2010 inledde forskningsfinansiärerna ett sammarbete för att utlysa medel till stöd för forskare inom samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning med inriktning på hållbar utveckling som ett svar på utvärderingen Mobilising Swedish Social Science Research on Sustainability (2010)

Läs utvärderingen i sin helhet: http://www.formas.se/PageFiles/5409/Mobilising%20Swedish%20Social%20Science%20Research.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera