placeholder bild.
10 april 2014

Mer pengar till forskning om skogsråvaror och biomassa

Nu har Formas forskarråd beslutat att utlysa ytterligare 75 miljoner kronor till forskning och utveckling inom hållbar produktion av skogsråvaror...

placeholder bild.
26 februari 2014

15 miljoner kronor på livsmedelsforskning

Ett av EUs mål inom livsmedelsområdet är att garantera att EUs växande befolkning har tillgång till säkra, näringsrika, ekonomiskt...

placeholder bild.
10 december 2013

Formas och Sida delar ut 32 miljoner till forskning om hållbar utveckling i låginkomstländer

Hur påverkar framtida hantering av kolbrytning klimatet, konflikter och lokala ekonomier i Indien och Mocambique? Det handlar några av de projekt...

placeholder bild.
20 november 2013

Sverige och Kina samarbetar om forskning

Svenska forskningsfinansiärer i samarbete med kinesiska, fördelar drygt 174 miljoner kronor till forskare. Tillsammas ska de finansiera forskning...

placeholder bild.
14 november 2013

Fem forskargrupper får stöd inom Hållbart samhällsbyggande

Finns hållbar tillväxt och hur kan man upphandla och ta hänsyn till annat än priset? Detta ska bland annat de två starka forskningsmiljöer som...

placeholder bild.
13 november 2013

Fem miljoner kronor till miljöteknisk forskning inom europeiskt nätverk

Formas fördelar totalt fem miljoner kronor under åren 2013-2015 till svenska forskare för miljöteknisk forskning inom det europeiska nätverket...

placeholder bild.
13 november 2013

Forskargrupp får 30 miljoner kronor för miljötoxikologisk forskning

Kemikalieanvändningen i samhället är omfattande och det finns mer än 100 000 industriellt tillverkade kemiska ämnen i omlopp. Ämnena sprids via...

placeholder bild.
12 november 2013

En halv miljard till forskning inom hållbar utveckling

Formas forskningsråd har beslutat att bevilja 525 miljoner kronor till cirka 120 projekt fördelat på åren 2013-2017 i Formas årliga öppna...

placeholder bild.
24 september 2013

54 miljoner kronor till forskning och utveckling inom området djurskydd

Kan kors välvärd mätas i tiden de putsar sig vid mekaniska borstar och hur mäter vi hur fiskar mår i moderna produktionssystem? Om detta handlar...

placeholder bild.
24 juni 2013

Mistra och Formas i gemensam satsning på miljöforskning

Mistra och Formas har beslutat att gemensamt utlysa medel inom två områden - humanistisk miljöforskning och hållbara produktionssystem.

placeholder bild.
19 juni 2013

14 miljoner kronor till forskning om smittspridning och djurvälfärd

Hur sker smittspridningen mellan vilda och tama djur och människor och med vilka nya diagnostiska verktyg kan vi hitta smittsamma sjukdomar? Om...

placeholder bild.
17 juni 2013

Formas och SGI i forskningssamarbete för att snabbare åtgärda förorenade områden

I Sverige finns drygt 80 000 identifierade områden som är eller misstänks vara förorenade med miljögifter. Flera av dessa är så förorenade...

placeholder bild.
17 juni 2013

150 miljoner kronor till forskning för en biobaserad samhällsekonomi

Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till forskning för en omstälIning till biobaserad samhällsekonomi dvs en övergång från en...

placeholder bild.
18 april 2013

Formas och Svenskt Vatten finansierar forskning om säkra livsmedel med 40 miljoner kr

Hur kan man styra bakteriefloran på bladgrönsaker så att tillväxten av ”onda” bakterier, som EHEC motverkas? Hur kan...

placeholder bild.
9 april 2013

15 miljoner kronor till europeiskt forskningssamarbete om hållbart lantbruk och landsbygdsutveckling

Hur kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster bidra till landsbygdsutveckling? Vilka synergier finns och vilka avvägningar behövs för att...

placeholder bild.
3 april 2013

Hög kvalitet kännetecknar svensk samhällsbyggnadsforskning

Det visar den utvärdering som Forskningsrådet Formas låtit utföra och lämnat till regeringen. Forskningen som bedrivs har hög relevans med...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera