Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2013

Fem miljoner kronor till miljöteknisk forskning inom europeiskt nätverk

Formas fördelar totalt fem miljoner kronor under åren 2013-2015 till svenska forskare för miljöteknisk forskning inom det europeiska nätverket Eco Innovera. Forskningen handlar om resurseffektivitet som en viktig drivkraft för miljöinnovation inom system, hållbara processer och produkter samt återvinning av avfall och vatten.

När organiskt avfall hamnar i naturen kan det få negativa miljöeffekter. Hur kan insektslarver omvandla organiskt avfall till värdefullt foder och gödningsmedel med hjälp av ett system som är enklare och har mindre negativ miljöpåverkan än dagens organiska avfallshanterings-teknik? Hur kan dagens solskärmar och -persienner som är uppbyggda av oljebaserade produkter som polyester, PVC eller akrylat, ersättas med biobaserade produkter som ger mindre utsläpp av fossilt bränsle, är återvinningsbara, och dessutom idealiska för att göra byggnader mer energieffektiva? Detta ska de forskare som Formas forskarråd idag har beviljat sammanlagt fem miljoner kronor undersöka.

Formas fördelar totalt fem miljoner kronor under åren 2013-2015 till svenska forskare för miljöteknisk forskning inom det europeiska nätverket Eco Innovera. Forskningen handlar om resurseffektivitet som en viktig drivkraft för miljöinnovation inom system, hållbara processer och produkter samt återvinning av avfall och vatten. Den totala budgeten ligger på cirka 11 miljoner Euro från 12 medverkande finansiärer i Europa.

– Utlysningen ger forskare och industri möjlighet att delta i internationella samarbetsprojekt. Det är väldigt roligt att svenska forskare är starka inom de här områdena och duktiga på att hitta europeiska samarbetspartners, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Information om de projekt som beviljas medel

Bakgrund:
Eco-Innovera ERA net, är ett nätverk av nationella forskningsfinansiärer och -administratörer, där 25 organisationer från 20 EU-länder ingår. Formas är Sveriges representant i nätverket. Detta är andra utlysningen inom Eco-Innovera och en målsättning är att generera gemensamma europeiska forsknings- och innovationsaktiviteter inom området miljöteknik och -innovation. Projekten ska genomföras av forskargrupper och sektorsaktörer från minst två av de deltagande länderna. För mer information om Eco-Innovera: www.eco-innovera.eu/about

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera