Tema

14 miljoner kronor till forskning om smittspridning och djurvälfärd

Hur sker smittspridningen mellan vilda och tama djur och människor och med vilka nya diagnostiska verktyg kan vi hitta smittsamma sjukdomar? Om detta handlar tre av de fyra projekt som Formas forskarråd beslutade att bevilja medel till.

Ett fjärde projekt handlar om att förbättra grisars välfärd genom att minimera svansklippning av spädgrisar inom EU. Dessutom ska forskningen leda till att grisars hälsa förbättras och att stallmiljön blir bättre, två välkända faktorer som orsakar svansbitning hos grisar. Projekten ingår i ett europeiskt forskningsnätverk för bättre djurhälsa och -välfärd.

– Flera virussjukdomar sprids idag mellan vilda och tama djur och människor och vi behöver forskning dels för att kunna kartlägga smittan bättre i förebyggande syfte dels för att på ett tidigt sätt kunna identifiera smittade djur, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas. Vi har mycket att lära av varandra i Europa och det är spännande att kunna bevilja medel till forskning inom det europeiska nätverket ANIHWA.

Projekten har deltagare från minst tre länder i EU. Den totala budgeten var 14 miljoner euro och Formas fördelar 14 miljoner kronor av dessa under åren 2013-2015. Utlysningen har tagit sin utgångspunkt i viktiga hälsoaspekter och smittsamma sjukdomar i produktionsdjur kopplat till djurvälfärd.

Projekt som beviljas medel:

  • Ökad förståelse för epidemiologin av peste des petits ruminants (småidisslarpest). Claudia Baule, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, claudia.baule@sva.se + 46 18-67 46 38. Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 3 477 000 kronor.
  • Upphöra med svanskupering och svansbitning i EU – Riskvärdering och bedömning av ett stort grisvälfärdsproblem. Stefan Gunnarsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU SLUstefan.gunnarsson@slu.se +46 511 67 217.

Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 3 039 000 kronor.

  • Utveckling av diagnostiska verktyg och kontrollprogram för fågelinfluensa och Newcastlesjuka Michael Leijon, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. mikael.leijon@sva.se +46 18 67 43 17.

Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 3 216 000 kronor.

  • Nya modeller för att övervaka, förutse och förhindra utbrott av viktiga infektionssjukdomar hos produktionsdjur. Uno Wennergren, Linköpings universitet, uno.wennergren@liu.se, +46 13 28 16 66.

Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015: 4 269 000 kronor.

Bakgrund ANIHWA
Coordination of European Research on Animal Health and Welfare, är ett ERA-Net som syftar till att stödja och stärka den europeiska forskningen inom området djurhälsa och djurvälfärd. Nätverket består i dagsläget av 30 partners från 19 länder och pågår mellan 2012-2014. ANIHWA är en uppföljning och vidgning av aktiviteterna och resultaten från det föregående nätverket ERA-NET EMIDA.

14 miljoner kronor till forskning om smittspridning och djurvälfärd

 lästid ~ 2 min