Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2013

15 miljoner kronor till europeiskt forskningssamarbete om hållbart lantbruk och landsbygdsutveckling

Hur kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster bidra till landsbygdsutveckling? Vilka synergier finns och vilka avvägningar behövs för att stimulera såväl ekonomisk utveckling som utveckling av ekosystemtjänster? Hur kan man ta fram smarta lösningar för markanvändningen för turism, jordbruk, industri med mera som tar hänsyn till regionala skillnader?

Formas forskarråd beviljade 15 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt inom det europeiska forskningsnätverket RURAGRI som bland annat ska studera dessa frågor. 

– Det är glädjande att svenska forskare varit så aktiva inom den här utlysningen. Hela 21 projekt av de 33 ansökningarna som kom in hade en eller flera svenska partners, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Detta är RURAGRIs första utlysning och fokus har legat på ekosystemtjänster, socio-ekonomisk utveckling och markanvändning inom lantbruket i Europa. RURAGRI är ett av åtta ERA-Net, europeiska forskarnätverk, som Formas deltar i och består av 23 partners från 21 länder. Det syftar till att stärka forskningen kring hållbart jordbruk och hållbar landsbygdsutveckling. Målet är att stödja det framtida europeiska policyarbetet inom området. 

För mer information om projekten:
Info om RURAGRI
Info om projekt som Formas deltar i.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera