Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2013

Formas och SGI i forskningssamarbete för att snabbare åtgärda förorenade områden

I Sverige finns drygt 80 000 identifierade områden som är eller misstänks vara förorenade med miljögifter. Flera av dessa är så förorenade att de riskerar skada miljön eller vår hälsa och behöver saneras innan de kan tas i anspråk för exempelvis byggnation. I dag beslutade Formas forskarråd att satsa 21 miljoner kronor i Tuffo, SGI:s nystartade teknikutvecklingsprogram.

I Sverige finns drygt 80 000 identifierade områden som är eller misstänks vara förorenade med miljögifter. Flera av dessa är så förorenade att de riskerar skada miljön eller vår hälsa och behöver saneras innan de kan tas i anspråk för exempelvis byggnation. I dag beslutade Formas forskarråd att satsa 21 miljoner kronor i Tuffo, SGI:s nystartade teknikutvecklings-program för forskning kring förorenade områden i Sverige.

– Bedömningar visar att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålet med nuvarande saneringstakt och därför är det angeläget att det satsas medel i detta nystartade program, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Formas skjuter inledningsvis till totalt 21 miljoner kronor fördelat på 7 miljoner kronor per år i tre år, för forskning inom Tuffo. SGI, Statens geotekniska institut, är huvudansvarig för forskningsprogrammet och svarar för den långsiktiga driften av programmet. 

– Med Tuffo kan vi underlätta samverkan mellan olika aktörer – allt från problemägare, konsulter och entreprenörer till myndigheter och forskare vilket gynnar saneringsarbetet, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Visionen är att Tuffo ska leda till en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden.

SGI kartlägger löpande vilka kunskapsbrister som utgör hinder för att efterbehandlingstakten ska kunna ökas och effektiviseras. Tuffo ska därför stimulera kunskapsuppbyggnad genom att knyta samman forskning med det praktiska arbetet för att förbättra situationen.

Från den 1 januari 2010 har SGI, på uppdrag av regeringen, ett specifikt ansvar för forskning, teknik- och kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av förorenade områden i landet.

Syftet är att medverka till att öka saneringstakten samt förbättra kunskapsnivån om förorenade områden så att miljömålen kan uppnås.

FAKTA
OM SGIs uppdrag – riskerna för ras, skred, stranderosion.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera