Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2014

15 miljoner kronor på livsmedelsforskning

Ett av EUs mål inom livsmedelsområdet är att garantera att EUs växande befolkning har tillgång till säkra, näringsrika, ekonomiskt överkomliga och nyttiga livsmedel – samtidigt som hänsyn tas till ekologisk hållbarhet när livsmedlen tas fram. Som ett led i detta, beviljar det europeiska nätverket SUSFOOD cirka 100 miljoner kronor till nio projekt.

Formas forskarråd har idag beslutat att bevilja 15 miljoner kronor till de fem projekt som har svenskt deltagande.

2013 öppnade SUSFOOD sin första utlysning. 17 av 25 partners deltog i utlysningen som omfattade tre områden:

  • Strategier för att uppnå ett minskat matsvinn i hela produktionskedjan
  • Innovativa metoder för matproduktion och matprodukter för en hållbar livsmedelskedja
  • Att förstå konsumentens beteende och därigenom kunna uppmuntra till ett hållbart livsmedelsval

– Det är roligt att svenska forskare har lyckats så bra i den här utlysningen och att projekten täcker in alla tre områden som utlystes. Ett av projekten koordineras dessutom av en svensk partner. Nu finns det också en möjlighet till för svenska forskare att söka medel då den andra utlysningen inom SUSFOOD har öppnat, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

SUSFOOD https://www.susfood-era.net/ är ett ERA Net som jobbar för att maximera forskningens bidrag till hållbara livsmedelssystem. SUSFOOD har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och omfattar hela livsmedelskedjan men med fokus på hållbarhetsaspekter efter råvaruproducenten (beyond the farmgate). Nätverket består av 25 partners från 16 länder och koordineras av franska forskningsinstitutet INRA.

Nedan följer en kort projektbeskrivning på engelska av de projekt med svenska partners som beviljas medel med länk till en längre projektbeskrivning:

  • SUSTAINABLE & HEALTHY – Utveckling av ekologiskt hållbara teknologier för att omvandla bi-produkter till hälsosamma och näringsrika ingredienser i livsmedelsproduktionen (Development of sustainable processing technologies for converting by-products into healthy, added value ingredients and food products).

Hur kan man se till att näringsrika bi-produkter som t ex frön, kärnor och skal inte slängs utan istället används i andra livsmedel som t ex juicer, pålägg och flingor? Idag slängs dessa produkter trots att de är näringsrika. Trenden visar att befolkningen i västvärlden blir äldre men också allt mer överviktig vilket gör att behovet av nyttigare och hälsosammare livsmedel ständigt ökar. Syftet med detta projekt är att utveckla teknologier längs hela kedjan för att kunna förädla dessa nyttiga och hälsosamma bi-produkter från frukt och grönsaksindustrin.

Koordinator och svensk partner: Professor Lilia Ahrne, SIK – Institutet för livsmedel och Bioteknik AB, lilia.ahrne@sik.se, +46 10 516 66 23

  • FOCAS – Mat, bekvämlighet och hållbarhet (FOCAS – Food, Convenience and Sustainability)

Hur hållbar är så kallad massproducerad snabbmat, t ex halvfabrikat, frysmat, take-away och annan färdiglagad mat från kyldisken? Hur definierar konsumenter snabbmat och hur påverkas deras konsumtion av snabbmat i förhållande till deras kunskap om hälsosamt ätande och miljömässig ållbarhet? Vilka specifika aktiviteter (inköp, matlagning, ätandet, kastandet av soporna) förknippas med snabbmat? Det har visat sig i tidigare undersökningar att de konsumenter som väljer snabbmat inte tar hänsyn till miljön när de väljer vad de ska äta. Forskarna vill i detta projekt studera hur konsumenter väljer vad de ska äta och hur stor deras kunskap är om vad som är hälsosam och hållbar mat. Genom den kunskapen hoppas forskarna kunna veta vilken strategi som ska användas för att få konsumenter att välja mer hållbar mat.

Koordinator: Professor Peter Jackson, University of Shefffield, United Kingdom, p.a.jackson@sheffield.ac.uk, +44 114 222 7908

Svensk partner: Helene Brembeck, Göteborgs universitet, helene.brembeck@cfk.gu.se, +46 31 786 58 28

  • CEREAL – effektivisering av resursanvändning (alt. hushållning med resurser) efter skörd av frukt och grönsaker (Improved and resource efficiency throughout the post-harvest chain of fresh-cut fruits and vegetables)

Kan man minska användandet av vatten och energi i livsmedelskedjan genom nanoteknologi? Rengöring och förpackning av frukt och grönsaker är enormt viktigt för hygienen av slutprodukten men kräver stora volymer vatten och energi. Cirka 70 % av vattenförbrukningen går åt till att ta bort smuts och avlägsna bakterier. Målet med projektet är bland annat att minska vattenförbrukningen med 50 %, och att minska råvaruåtgången i förpackningsmaterial med 20 procent.

Koordinator: Prof. Amadeo Fernández-Alba,University of Almeria, Almería, Spain amadeo@ual.es, +34 950 015 034

Svensk partner: Aji Mathew, Luleå universitet, aji.mathew@ltu.se, + 46 920 493 33 36

  • COSUS – Konsumenter i en hållbar livsmedelskedja: vilka hinder finns, och hur man uppmuntrar till konsumtion av bra mat som ser ut att vara undermålig (Consumers in a sustainable food supply chain: understanding barriers and facilitators for acceptance of visually suboptimal foods)

Hur kan vi minska matsvinnet? Hur kan man exempelvis stimulera konsumenter att köpa livsmedel som närmar sig bäst-före-datum eller har lite annan färg eller form men ändå är av god kvalitet? Hur kan man få konsumenter att acceptera dessa livsmedel? Kan man exempelvis genom att sänka priset, förklara att smaken är densamma eller att frukten är lika nyttig, få konsumenten att köpa dessa livsmedel? En stor del av matsvinnet beror på att vi konsumenter är ovilliga att köpa varor som ser ut att vara av sämre kvalitet trots att de inte är det. Forskarna vill studera konsumenternas attityd gentemot så kallade suboptimala livsmedel och hur man kan förändra dessa attityder.

Koordinator: Dr. Marije Oostindjer, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway. marije.oostindjer@umb.no, +47 649 65 840

Svensk partner: Annika Åström, SIK, annika.astrom@sik.se, +46 31 516 66 78

  • SUSDIET – Att genomföra hållbara matvanor i Europa (Implementing sustainable diets in Europe)

De senaste 40 åren har konsumtionsmönstren förändrats drastiskt i höginkomstländer vilket fått såväl ekologiska, ekonomiska, sociala som hälsomässiga konsekvenser. Dagens konsumtionsmönster i västvärlden är på många sätt ohållbara. Vilken kunskap behövs för att vi ska få matvanor som är såväl hälsosamt, ekonomiskt som ekologiskt hållbara samtidigt? Vilka politiska instrument behövs för att uppmuntra till dessa matvanor? Vilka är hindren för att konsumenter ska välja dessa matvanor? Dessa och flera andra frågor ska forskarna studera i detta projekt.

Kordinator: Mr. Louis-Georges Soler, INRA-ALISS – France, Ivry sur Seine, France, soler@ivry.inra.fr, +33 1 49596989

Svensk partner: Yves Surry, SLU, yves.surry@slu.se +46 18 67 17 95

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera