Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2013

Mistra och Formas i gemensam satsning på miljöforskning

Mistra och Formas har beslutat att gemensamt utlysa medel inom två områden – humanistisk miljöforskning och hållbara produktionssystem.

– Detta är första gången som Mistra och Formas gör gemensamma nationella satsningar och vi ser mycket positivt på detta samarbete, säger Rolf Annerberg, GD på Formas.

Humanistisk miljöforskning
Sverige har många starka forskningsmiljöer inom humanistisk miljöforskning (Environmental Humanities) med stor potential, men förutsättningarna för att samverka med varandra och med internationellt ledande institutioner saknas. En nationell satsning på miljöinriktad humaniora behövs.

– Med rätt insatser skulle Sverige kunna bli en föregångare inom detta framväxande forskningsfält säger Mistras VD, Lars-Erik Liljelund. Utlysningen omfattar 40 miljoner kronor.
Hållbara produktionssystem

Formas och Mistra kommer att tillsammans med Lantmännens forskningsstiftelse utlysa sammanlagt 68 miljoner kronor till forskningsprojekt om effektiva och hållbara produktionssystem. I utlysningen ingår forskning om såväl vattenbruk som jord- och trädgårdsbruk.

– Målet med utlysningen är forskning som kan bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter respektive djur säger Rolf Annerberg, GD på Formas.

– För oss är det särskilt glädjande att vattenbruk ingår i utlysningen, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund. Vi har identifierat det här området sedan tidigare. Förhoppningen är att forskningen ska bidra till att utveckla ett hållbart vattenbruk i Sverige.

Utlysningarna sker under hösten 2013.

]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera