Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2013

Hög kvalitet kännetecknar svensk samhällsbyggnadsforskning

Det visar den utvärdering som Forskningsrådet Formas låtit utföra och lämnat till regeringen. Forskningen som bedrivs har hög relevans med tydligt fokus på utmaningar för ett hållbart samhälle.

– Svensk samhällsbyggnadsforskning håller hög vetenskaplig kvalitet och täcker i stort sett alla delar inom området. Forskarna har varit framgångsrika med att engagera slutanvändare och intressegrupper i forskningen och att sprida resultaten till dessa grupper, säger Henrik Stang, ordförande i panelen som utvärderat forskningen.

Forskningen utförs på flera universitet och skulle vinna på att koordineras både på nationell nivå och mellan universiteten som täcker liknande områden. Tyngdpunkten ligger på kärnämnena bygg och planering och den strategiska styrningen inom dessa områden har varit tydlig. Däremot behövs det styrning som främjar tvärvetenskaplig forskning menar panelen.

Panelen anser vidare att forskningen håller hög kvalitet inom bygg och infrastruktur och att vissa avgränsade områden inom samhällsplanering håller en hög internationell kvalitet men att det internationella samarbetet behöver öka för att hela forskningsområdet ska uppnå en högre internationell standard.

Utvärderingspanelen har bestått av nio forskare och experter och har letts av professor Henrik Stang på Danmarks Tekniske Universitet.

Bakgrund
2012 fick Formas i uppdrag av regeringen att genomföra en analys och inventering samt en utvärdering av kvalitet och relevans av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet.

Här kan du läsa Formas analys och inventering
Här kan du läsa Formas utvärdering i sin helhet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera