placeholder bild.
31 oktober 2002

Ny nordisk satsning på klimatforskning

Forskning vid Lunds universitet om de omdiskuterade kolsänkorna har nu uppmärksammats av Nordiska ministerrådet. Rådet har utsett Lunds...

placeholder bild.
1 oktober 2002

Bok om Nationalstadsparken – tandlös skyddslagstiftning överkörd av starka exploateringsintressen?

Se över lagstiftningen och förtydliga målen. Skapa en juridisk person som entydigt och oberoende företräder parkens intressen, som har egen...

placeholder bild.
5 juli 2002

30 miljoner till nytt svensk-finskt träforskningsprogram

Formas utlyser ett nordiskt forskningsprogram om trä som råvara tillsammans med Finlands akademi. I ett senare skede planerar även Tekes,...

placeholder bild.
19 juni 2002

30 miljoner till nationella samlingar av biologiskt material

Formas delar ut 10 miljoner årligen 2002 - 2004 till museer, stiftelser och institutioner för att restaurera, bevara och utöka nationella...

placeholder bild.
18 juni 2002

13 miljoner till forskning om ekonomi för en hållbar utveckling

Hur integreras miljö- och hållbarhetsmål i ekonomiska system? Vilka ekonomiska incitament påskyndar teknikutvecklingen så att...

placeholder bild.
5 maj 2002

12 miljoner till forskning om risker med GM-växter

Gentekniken utvecklas mycket snabbt. Det går att genmodifiera växter, djur och mikro-organismer. Men vilka risker innebär det att introducera...

placeholder bild.
5 maj 2002

22 miljoner kronor till Stadens offentliga rum

Hur skapas vardagliga mötesplatser för människor från olika befolkningsgrupper? Vilken påverkan har det lokala mikroklimatet på hur vi...

placeholder bild.
2 maj 2002

Rätt åtgärder ger varaktigt låga radonhalter

Radon i inomhusluften är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Men om rätt åtgärder vidtas vid sanering av hus uppnås varaktigt låga...

placeholder bild.
25 april 2002

116 miljoner till forskning inom biologisk mångfald

Formas har beslutat att dela ut 116 miljoner kronor till forskning inom biologisk mångfald. 50 miljoner delas ut i år och 66 miljoner planeras att...

placeholder bild.
11 april 2002

Leverans av solvärmesystem kan påbörjas

Det vinnande förslaget i tekniktävlingen för solvärme i småhus har nu klarat alla krav. Provinstallationerna är godkända av Statens Provnings-...

placeholder bild.
22 februari 2002

Formasstipendiat tilldelas IIASA-utmärkelse

Anna Gårdmark, doktorand vid avdelningen för teoretisk ekologi vid Lunds universitet, har tilldelats 2001 års IIASA-utmärkelse - Peccei...

placeholder bild.
11 februari 2002

Nya, förbättrade webbplatser om effektiv och miljövänlig energiteknik!

Den 4 mars öppnas en ny och förbättrad version av webbplatserna CADDET EE, om energieffektiv teknik och CADDET RE, om förnyelsebar energi....

placeholder bild.
29 januari 2002

350 ansökningar om totalt 648 miljoner kronor till forskning om biologisk mångfald

15 januari var sista datum för att ansöka om forskningsbidrag från Formas för biologisk mångfald. 350 ansökningar kom in till ett belopp av...

placeholder bild.
28 november 2001

330 miljoner kronor till forskning för en hållbar utveckling

Den 21 november beslutade Formas styrelse om forskningsmedlen för 2002. Formas förfogar totalt över 510 miljoner kronor per år i forskningsstöd...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera