Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2002

350 ansökningar om totalt 648 miljoner kronor till forskning om biologisk mångfald

15 januari var sista datum för att ansöka om forskningsbidrag från Formas för biologisk mångfald. 350 ansökningar kom in till ett belopp av totalt 648 miljoner kronor fördelat på tre år. Detta innebär en översökning på cirka 5-6 gånger eftersom det årliga beloppet som utlystes var 40 miljoner kronor. I april beslutar Formas styrelse vilka som beviljats forskningsbidrag.

– Detta är en glädjande stor respons. Vi var lite oroliga över att forskarsamhället inte skulle ha beredskap för denna plötsliga extratilldelning. Konkurrensen om medlen kommer att bli mycket hård, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Regeringen har föreslagit att Formas skall disponera 250 miljoner kronor extra under perioden 2002-2004 för forskning om BIOLOGISK MÅNGFALD och forskning till stöd för en ekologiskt hållbar utveckling Medlen är fördelade på 80 miljoner kronor åren 2002 respektive 2003 och 90 miljoner kronor 2004. Årets utlysning sker i två omgångar.

Den aktuella utlysningen avser endast stöd till forskningsprojekt och är inledningsvis på cirka 40 miljoner kronor per år. Forskningen inriktas på olika aspekter av biologisk mångfald. Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen inom och mellan arter och bland ekosystem. Forskningen kan avse såväl naturmiljöer som brukade eller bebyggda miljöer inom Formas ansvarsområden. Förutom naturvetenskaplig forskning finansieras även samhällsvetenskaplig forskning om organisation, styrmedel och aktörer av betydelse för den biologiska mångfalden.

För den vetenskapliga granskningen har ansökningarna indelats i sju grupper:

– Biologisk mångfald i byggd miljö
– Organisation, styrmedel, aktörer
– Skog och skogsproduktion
– Jordbruk och kulturlandskap
– Limnologi, rinnande och marina vatten (Biologisk mångfald i sjöar, rinnande vatten och hav)
– Ekologi, populationsgenetik (ärftlighetslära), taxonomi, (klassificering av arter)
– Mikrobiologi, miljökemi, toxikologi (gifters effekter)

Gruppen Ekologi, populationsgenetik och taxonomi hade flest sökanden, 113 stycken medan gruppen Biologisk mångfald i byggd miljö endast hade 16 sökanden. Cirka 20 procent av de sökande var kvinnor.

Den 1 mars går tiden ut för utlysningen av medel för stöd till nationella samlingar som är av särskild betydelse för forskning om biologisk mångfald. För mer information om den utlysningen se www.formas.se/soka_anslag/museiutlysning.html

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Emilie von Essen, 08-775 40 38, mobil 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se
Stockholm, 2002-01-29

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera