Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2002

Formasstipendiat tilldelas IIASA-utmärkelse

Anna Gårdmark, doktorand vid avdelningen för teoretisk ekologi vid Lunds universitet, har tilldelats 2001 års IIASA-utmärkelse – Peccei Scholarship – för “enastående arbete” eller “outstanding work produced by participants of the IIASA Young Scientists´ Summer Program”. Anna Gårdmark fick utmärkelsen för sitt bidrag till institutets forskning under ett av IIASAs årliga sommarprogram för unga forskare.

IIASA (The International Institute for Applied Systems Analysis) är ett icke-statligt och opolitiskt forskningsinstitut i Wien, Österrike. Anna Gårdmark tillbringade tre månader vid institutet sommaren 2001 genom ett Formasstipendium. Pecceiutmärkelsen ger nu Anna möjlighet att återvända och medverka i institutets forskning i ytterligare tre månaderUnder sin vistelse på IIASA studerade Anna Gårdmark hur fiskenäringen och konkurrerande fiskarter påverkar fiskars ålder och könsmognad. Anna har med hjälp av matematiska modeller visat att fiske, i motsats till vad man tidigare visat, kan driva fram en senare könsmognad hos fiskade arter. I studien har för första gången hänsyn tagits till att fångstarten inte bara påverkas av fiske i sig, utan även av att andra arter äter den. Tidigare studier har endast tagit hänsyn till den direkta effekt som fisket har på fångstarten, och visar att individer med senare könsmognad slås ut eftersom fiskarna inte hinner växa till sig innan de fiskas. Endast de individer som är könsmogna vid ung ålder fortplantar sig och får avkommor som i sin tur är tidigt könsmogna. Tittar man nu också på de indirekta effekter som fisket leder till; mindre föda kvar till de fiskar som lever på fångstarten och därmed färre fiskar som äter fångstarten, så ser man att fiskar som blir sent könsmogna överlever eftersom de inte blir uppätna i tidig ålder. De får i sin tur avkommor som blir sent könsmogna.
IIASA har till uppgift att utveckla modeller för beslutsstöd i globala frågeställningar som är viktiga för mänskligheten. Vid institutet pågår tvärvetenskaplig forskning inom bl a miljö, ekonomi, teknik och befolkningsutveckling. Sverige är ett av 15 medlemsländer. Institutet är huvudsakligen finansierat av medlemsländerna i Nordamerika, Europa och Asien. Formas har ansvaret för det svenska medlemskapet i och är genom sin huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse representerad i IIASAs styrelse.
För mer information kontakta Berit Örnevall, internationell sekreterare vid Formas och sekreterare för det svenska IIASA-medlemskapet. Tel: 08-775 40 61 berit.ornevall@formas.se
IIASAs webbplats:http://www.iiasa.ac.at

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera