Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2002

Bok om Nationalstadsparken – tandlös skyddslagstiftning överkörd av starka exploateringsintressen?

Se över lagstiftningen och förtydliga målen. Skapa en juridisk person som entydigt och oberoende företräder parkens intressen, som har egen besvärsrätt och som ska höras vid överprövning av ärenden om markanvändning m m i parken. Det är forskarnas rekommendationer efter att ha granskat hur lagstiftningen tillämpats och vilka lärdomar som kan dras efter Nationalstadsparken sju första år. En sådan instans kan också ansvara för parkens vård och utveckling och svara för den ekonomiska förvaltningen.

Ekoparken, området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholms, Solna och Lidingö kommuner, är vårt lands hittills enda nationalstadspark. Den tillkom 1995 med syfte att bevara och vårda områdets unika natur-, kultur- och rekreationsvärden.
-Det tätortsnära läget gör att parken är utsatt för ett stort exploateringstryck för bebyggelse, trafikanläggningar och andra verksamheter. Det har nu gått drygt sju år sedan lagstiftningen trädde i kraft och det är därför angeläget att utvärdera effekterna av den, säger Britt Olofsdotter, informationschef på forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas.
-Ur studierna i boken kan vi dra lärdomar för såväl Ekoparkens framtida förvaltning och bildandet av nya nationalstadsparker som eventuella förändringar i lagstiftningen.

För mera information kontakta huvudförfattarna
Peter Schantz är medicine doktor och högskolelektor i Rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik och idrottshögskolan samt Karolinska institutet, tel 08-402 22 98, 08-16 14 64
Lennart Holm är professor emeritus i arkitektur och f d generaldirektör vid Statens planverk, tel 08 756 19 72

Pressbilder för fri användning finns på http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressbilder/Pressbilder%20Nat.htm

Kontakta Maria Guminski, tel 08 775 4008, e-post maria.guminski@formas.se om du vill ha ett recensionsexemplar av
Nationalstadsparken – ett experiment i uthållig utveckling
Studier av värden, lagtillämpning och utveckling
Red Peter Schantz & Lennart Holm. Författare: Fil mag Daniela Fröberg, fd JO Bengt Hamdahl, doktorand Katarina Löfvenhaft och professor Staffan Westerlund

Kontaktinformation
Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Britt OLOFSDOTTER
Informationschef
Box 1206, SE-111 82 Stockholm,
Tel: +46 8 775 4007, Fax: +46 8 775 40 05

www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera