Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2012

Formas delar ut 600 miljoner kronor till 150 nya projekt

Idag beslutade Formas forskningsråd att bevilja drygt 600 miljoner kronor fördelat på åren 2012-2016 till 150 projekt. Söktrycket till den årliga öppna utlysningen var oförändrat högt och Formas tog emot cirka 1300 ansökningar.

– I år har vi en beviljningsgrad på 12 procent att jämföra med förra året då vi beviljade 8 procent av ansökningarna. Detta kommer säkert glädja forskarna runt om på universitet, högskolor och forskningsinstitut, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Fortfarande finns det dock många bra projekt som dessvärre inte kan beviljas inom de ramar som vi har.

Liksom förra året var Formas årliga öppna utlysning, som är öppen för forskning- och utvecklingsprojekt inom Formas alla ansvarsområden (miljö, areella näringar och samhällsbyggnad), uppdelad i tre delutlysningar Forsknings- och utvecklingsprojekt, forsknings- och utvecklingsprojekt för unga forskare samt mobilitetsstöd till unga forskare.

– Förra året fick vi en stor ökning av unga forskare i delutlysningen Forskning och utvecklingsprojekt till unga forskare. Ökningen höll i sig i år och det kom 348 ansökningar till den delutlysningen. Detta visar att det finns många unga forskare som vill fortsätta sina karriärer inom akademin. Däremot är det bara sextiotre stycken som har ansökt om mobilitetsstöd, vilket är förvånande, eftersom villkoren för mobilitetsstöden är mycket bättre än för de tidigare postdoksstöden, säger Anna Ledin. Vi hade hoppats på en ökning också i denna delutlysning, eftersom mobilitet hos forskare är viktigt för såväl deras karriärsmöjligheter som forskningens kvalitet.

KONTAKT
Huvudsekreterare: Anna Ledin, anna.ledin@formas.se, 0703-23 40 15
Presschef: Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera