Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2012

Arvet från stormaktstiden–resurs i dagens stadsutveckling

Ny bok från Forskningsrådet Formas: SVENSK STADSPLANERING. Arvet från stormaktstiden–resurs i dagens stadsutveckling

Har 400 år gamla kartor och äldre stadsbyggande något att tillföra dagens stadsplanerare? Det menar Nils Ahlberg, som skrivit boken Svensk stadsplanering. Arvet från stormaktstiden – resurs i dagens stadsutveckling.

Svensk stadsplanering under stormaktstiden har en omfattning som saknar motstycke i dåtidens Europa. Det var en tid av storslagna visioner och genomgripande förändringar, som också har varit grunden för städernas fortsatta utveckling. Än idag präglar denna tidsperiod de flesta av våra äldre städer.

– Kunskapen om det äldre stadsbyggandet är en kulturell och ekonomisk resurs, som är viktig att ta tillvara och bygga vidare på när vi nu utveck­lar våra städer och planerar för framtiden, framhåller Nils Ahlberg. Ett historiskt perspektiv i arbetet med dagens stadsutveckling bidrar till att skapa omväxlande och upplevelserika stadsmiljöer. Och en ökad insikt om vårt kulturarv kan på ett positivt sätt bidra till lokal identitet och självkänsla.

Detta rikt illustrerade standardverk ger en samlad bild av svensk stadsplanering i Sverige, Finland och Östersjöprovinserna från 1500-talet till idag med tyngdpunkt på 1600-talet. Bokens första del skildrar den svenska stadens framväxt, förklarar vilka faktorer som styrt stadsutvecklingen och sätter in den i ett större sammanhang genom jämförelser med andra städer, främst i Europa. Den andra delen beskriver närmare 170 enskilda städer. Cirka 500 unika kartor hjälper oss att förstå dagens stad och läsa av hur gator, tomtindelning och öppna stadsrum förändrats och vad som förmedlar platsens historia.  

Boken vänder sig till alla de som deltar i planering, utformning och utveckling av våra städers framtid och till den vet­girige med kulturellt och historiskt intresse.

Nils Ahlberg är filosofie doktor i landskapsplanering/konstvetenskap. Han har arbetat med bebyggelsehistoria och samhällsplanering på Riksantikvarieämbetet och för länsstyrelser, kommuner och Unescos världsarvslista. Han har tilldelats EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset för den forskning som ligger till grund för boken.

Boken beställs på www.formas.se eller i bokhandeln. ISBN 978-91-540-6070-2, 424 sidor, inbunden, rikt illustrerad. Pris 498 kronor inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer.

Innehåll (pdf)

Tv-intervju med författaren (30 min) http://urplay.se/Produkter/174889-En-bok-en-forfattare-Svensk-stadsplanering )

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera