Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2014

17 miljoner till forskning om branden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland 2014 har haft förödande effekter på miljön och stor påverkan på boende i kringliggande samhällen. Många frågor dyker upp efter skogsbranden. Formas har beslutat att bevilja 17 miljoner kronor till sex forskningsprojekt som ska studera effekter av branden och hur man kan minimera olika slags skador.

– Branden i Västmanland är den mest omfattande i Sverige på mycket länge. Det finns ett stort behov av snabba forskningsinsatser och vi hoppas att den här forskningen ska kunna bidra till värdefull kunskap på både kort och lång sikt, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Skogsbranden i Västmanland 2014 har haft förödande effekter på miljön och stor påverkan på boende i kringliggande samhällen. Många frågor dyker upp efter skogsbranden: Vilka faktorer i skogen är avgörande för att en brand utvecklas på det här sättet? Kan man förebygga förloppet genom mer kunskap av brandförlopp och om skogens och markens egenskaper? Vad händer nu med den brandskadade skogen? Hur minimerar man risken för skador på personal, ägare, boende eller andra som vistas i skogen? Kan branden hjälpa oss att identifiera vad som främjar eller hindrar återhämtning och återuppbyggnad vad gäller brandskador och boendes anpassning till dem? Hur har människor i brandområdet upplevt hanteringen av branden och hur branden har skildrats i media?
Detta kommer att studeras inom de sex forskningsprojekt som Formas beslutat
att bevilja medel.

Lista på de projekt som beviljats medel

BAKGRUND
Formas utlyste i september medel för forskningsinsatser med anledning av branden i Västmanland. Utlysningen avsåg forskning om spridningen och hanteringen av branden samt om de konsekvenser som branden medfört. Den avsåg forskning inom Formas samtliga ansvarsområden, exempelvis brandekologi, effekter på skogsbruket och mark- och vattenanvändningen, landsbygdsutveckling samt frågor gällande hållbart samhällsbyggande. Vidare avsågs även forskning om sociala, kulturella, ekonomiska och institutionella faktorer och aspekter på krishanteringen och samhällseffekterna i samband med branden.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera