Planta gror
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många växter kan lagra frön i jorden när den omgivande miljön förändras. Men en studie visar att strategin troligen inte räcker för att rädda floran när klimatet blir varmare.

Frön är som bekant ett sätt för växter att sprida nästa generation till nya platser. Växter har också utvecklat flera fiffiga sätt att klara sig trots att närmiljön förändras.

De kan till exempel bilda frön som lagras i jorden i väntan på bättre tider. Dessa fröbanker hjälper växterna att överleva tillfälliga förändringar i miljön, eller hänga kvar på ett ställe trots att omständigheterna har blivit sämre.

Kattfot med rosa blommor
Kattfot är en växt med en nordlig utbredning i Europa. Deras fröer kan inte lagras i jorden. Bild: Alistair Auffret

I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har forskarna undersökt hur förmågan att bygga upp en fröbank skulle kunna hjälpa växter att klara sig när klimatet blir varmare.

De utgick från nästan 50 äldre studier med information om både de arter som fanns som frön i jorden och de som fanns i vegetationen ovanför jorden. Sammanlagt täcker studien fler än 2500 platser spridda över nio europeiska länder.

Eftersom medeltemperaturen i Europa redan har ökat med nästan en grad förväntade sig forskarna att de frön som lagrats i jorden skulle spegla historiska, svalare tider.

– Vi var förvånade när vi såg att fröbanken i huvudsak bestod av arter som trivs bättre i varmare klimat, jämfört med arterna i vegetationen, säger Alistair Auffret, docent i ekologi på SLU.

Det är inte bara så kallade ruderatväxter som bildar fröbanker. Jordvivan finns i många skogar i Europa, men är sällsynt i Sverige eftersom den inte är anpassad till kalla vintrar. Bild: Alistair Auffret

Fröbanker bromsar inte förändringar

Studien visar alltså att strategin att lagra frön i jorden är vanligare bland arter som har en varmare, mer sydlig utbredning i Europa.

Det betyder att fröbanker inte kommer att kunna hjälpa vissa arter att hänga kvar och på så sätt bromsa förändringar i floran. Tvärtom finns redan frön i jorden från arter som är anpassade till högre temperaturer, men det är inte nödvändigtvis bra för den biologiska mångfalden.

– De ”värmegynnade” arter som finns i fröbanker är inte där på grund av uppvärmningen, säger Alistair Auffret. Istället handlar det mest om generalister och växter som brukar kallas för ogräs eller ruderatväxter. Detta kan bidra till att växtsamhällen blir allt enformigare över tid.

Tufft för nordliga arter

Resultaten är också dåliga nyheter för arter som inte trivs i högre temperaturer.

– Vi visste sedan tidigare att arter med nordligare utbredning kan hotas av klimatförändringar och nu ser vi att de också saknar denna viktiga strategi för att kunna stanna kvar när uppvärmningen fortsätter, säger Alistair Auffret.

Studie:

More warm-adapted species in soil seed banks than in herb layer plant communities across Europe, Journal of Ecology.

Kontakt:

Alistair Auffret, universitetslektor vid institutionen för ekologi, enheten för landskapsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, alistair.auffret@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera