1. Fyra elefanter vid träd i Tarangire nationalpark i Tanzania.
  2 november 2023

  Stora och glupska djur viktiga för träden

  Elefanter och andra stora växtätande djur bidrar till en större variation av träd i skyddade områden. Det visar en internationell studie.

 2. 23 oktober 2023

  Stor artrikedom gynnar lagring av kol

  Savanner och andra gräsmarker är viktiga för att binda kol i marken. Men lagringen riskerar att minska i takt med förlusten av biologisk mångfald, visar en global studie.

 3. 14 september 2023

  Samspel mellan olika bin ger fler körsbär

  Skörden från en körsbärsodling kan öka rejält om både honungsbin och murarbin tar hand om pollineringen. Det visar en studie.

 4. 8 september 2023

  Bakslag för vattendrag i EU – återhämtning bromsar in

  Insatser för att förbättra miljöerna i europeiska vattendrag gav effekt. Men den positiva utvecklingen har avstannat, visar en internationell studie.

 5. 14 augusti 2023

  Livet i stan gör talgoxen blekare

  Stadsfåglar får inte i sig rätt kost och det påverkar deras utseende. Fjäderdräkten hos urbana talgoxar är ljusare jämfört med fåglar som lever på landsbygden.

 6. Ostron i havsvik
  29 juni 2023

  Invasiva ostron har tagit över i Bohuslän

  Stillahavsostronet är här för att stanna. Det konstaterar forskare som sett att den invasiva arten snabbt tagit över i de grunda havsvikarna på västkusten.

 7. 28 juni 2023

  Så blir fjärilar klimatspecialister

  Rovfjärilen och rapsfjärilen är lika som bär, men har utvecklat olika strategier för att anpassa sig till växlande säsonger och temperaturer. De har antingen blivit sommarspecialister eller vinterspecialister.

 8. 27 juni 2023

  Bred mix av havssallat finns längs kusterna

  20 olika arter havssallat växer i svenska kustvatten. Det är långt fler av de ätbara algerna än forskare hittills känt till.

 9. 7 juni 2023

  Naturliga skogsbränder ger älgar en bred meny

  Bränder kan skapa gott om mat för älgar, men de föredrar skogsområden som brunnit av naturliga orsaker. Det visar en undersökning på drygt tio år gamla brandfält.

 10. 2 juni 2023

  Apornas arvsmassa kan ge ledtrådar till våra sjukdomar

  Forskare har kartlagt och jämfört arvsmassan från över 200 primater. Resultaten kan öka förståelsen för evolution, biologisk mångfald och genetiska orsaker bakom sjukdomar hos människor.

 11. 1 juni 2023

  Nya insekter kryper in i svenska träd

  Skalbaggarna lärkborre, lärkbock och liten granbarkborre har etablerat sig i Sverige. En avhandling har undersökt hur de sprider sig och når nya platser.

 12. Snytbaggen med en lång nos
  29 maj 2023

  Insekter tar hjälp av bakterier för att överleva

  Många insekter är beroende av bakterier för att få vitaminer och andra näringsämnen som saknas i deras kost. Bakteriedieten har bidragit till artutveckling och biologisk mångfald.

 13. 17 maj 2023

  Nya ålgräsängar får djuren att flytta tillbaka

  Den biologiska mångfalden gynnas när ålgräsängar får en ny chans. Djurlivet återvänder snabbt till den nya miljön, visar en studie.

 14. And med en kull ungar
  28 april 2023

  Nischade våtmarker kan gynna fler arter

  Fåglar och groddjur trivs tillsammans, men fåglar och fiskar har en mer komplicerad relation. För att ta hänsyn till alla arter kan separata våtmarker vara lösningen, menar forskare.

 15. Kungsfågel med ett gult band på huvudet
  25 april 2023

  Varmare klimat lockar nya fåglar till Sverige

  Sydliga fåglar som steglits och brandkronad kungsfågel blir allt vanligare. Samtidigt pressas storspov och rödvingetrast norrut. Högre temperaturer ritar om den svenska fågelkartan, visar en ny rapport.

 16. Svensk insjö omgiven av träd
  24 april 2023

  Alger i insjöar ger ledtrådar till biologisk mångfald

  Forskare har studerat grönalger i svenska sjöar för att ta reda på vilka miljöer som gynnar flercellighet. Resultaten ger nycklar till hur komplext liv på jorden har utvecklats.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera