Kungsfågel med ett gult band på huvudet
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sydliga fåglar som steglits och brandkronad kungsfågel blir allt vanligare. Samtidigt pressas storspov och rödvingetrast norrut. Högre temperaturer ritar om den svenska fågelkartan, visar en ny rapport.

Sedan drygt 50 år räknar frivilliga ornitologer antalet fåglar vid olika tider på mer än tusen platser i Sverige. Eftersom inventeringarna utförs på samma sätt varje år är det möjligt att följa hur antalet fåglar på en plats förändras över tid.

Årets rapport, som omfattar 224 fågelarter, vittnar om förändringar.

– Vi ser en tydlig trend i att värmeälskande arter blir vanligare medan köldföredragande arter minskar i antal. Ett varmare klimat förändrar i allra högsta grad våra fågelsamhällen, säger Åke Lindström, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Fåglar räknas varje år

Inom Svensk Fågeltaxering övervakar biologiska institutionen vid Lunds universitet förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Räkningarna är en del av Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram och syftar bland annat till att upptäcka oroväckande förändringar.

Fåglarnas aktiemarknad

För att beskriva klimatförändringarnas påverkan på populationerna använder forskarna en så kallad klimatindikator. Varje fågelart representeras av ett temperaturvärde som speglar om arten generellt finns i varma eller kalla klimat. Här brukar man tala om “varma” respektive “kalla” arter.

Därefter beräknas hur medeltemperaturen på de svenska fågelsamhällena förändras över tid, ungefär på det sätt som olika index beskriver hur aktiemarknaden utvecklar sig. Indikatorn visar att de svenska fåglarna består av allt fler individer av varma arter och allt färre kalla fåglar.

– Sedan 2002 har klimatindikatorn ökat stadigt och de senaste två åren har haft de hittills högsta värdena, säger Åke Lindström.

Fågel med rostfärgat bröst sitter på en gren.
Ett varmare klimat gör att den svarthakade buskskvättan blir allt vanligare på våra breddgrader. Bild: Åke Lindström

Utöver förändringarna bland arter som funnits länge i landet vandrar också helt nya arter in. Åke Lindström nämner bland annat svarthakad buskskvätta, brandkronad kungsfågel, ägretthäger och vitstjärnig blåhake – färggranna arter som ofta väcker entusiasm hos ornitologer.

Samtidigt har mildare, ofta isfria vintrar och varmare somrar bidragit till att mer traditionellt svenska arter börjat söka sig längre norrut. Det gäller exempelvis gärdsmyg, nötväcka och häger.

– Även bofinken söker sig längre upp och finns numera ända upp i de fjällnära skogarna i Norrlands inland. Den nordliga gräns som vi tidigare sett har förskjutits, säger Åke Lindström.

Nötväcka med nötter i näbben
Traditionella svenska arter som nötväckan flyger norrut.

Fler inventerare behövs

Undersökningen Svensk Fågeltaxering är helt beroende av allmänheten och de 740 frivilliga inventerare som varje år ställer upp och räknar fåglar i sina tilldelade områden. Forskarna hoppas att årets rapport ska inspirera fler och ökade inventeringsinsatser från en ny fågelintresserad generation.

– För att fortsätta hålla en hög klass på rapporterna krävs en stabil återväxt av inventerare. Detta kommer bara att bli viktigare i en tid när naturen pressas från många håll, samtidigt som det dras in på nödvändiga resurser för att följa, sköta och skydda densamma, säger Åke Lindström.

Rapport:

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling,  Svensk Fågeltaxerings årsrapport för 2022.

Kontakt:

Åke Lindström, professor vid biologiska institutionen, Lunds universitet, ake.lindstrom@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera