Tema

Forskningsnyheter från Uppsala universitet

Våldet ökar i Afrika – fredsforskare oroade

Antalet människor som dör i organiserat våld i världen fortsätter att minska. Att terrorgruppen Islamiska Staten, IS, i stort sett besegrats i Irak och Syrien har bidragit till de lägsta dödstalen sedan 2011. Men en av de saker som oroar fredsforskarna är att IS har flyttat våldet till Afrika och attackerar nya länder där.

Samhälle & kultur

Sverige måste dubbla sina ambitioner för att klara Parisavtalet

Trots att Sverige och Storbritannien har några av världens mest omfattande klimatlagar räcker det inte för att länderna ska klara sina åtaganden att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Båda länderna måste mer än fördubbla sina ambitioner för att ha en rimlig chans att kunna leva upp till sina löften i Parisavtalet. Det är slutsatsen i en ny studie i tidskriften Climate Policy.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Dna från Dödahavsrullarna löser historiska gåtor

Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna dna ur de över 2 000 år gamla Dödahavsrullarna. Informationen om djuren, vars skinn använts till pergament, gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment som hör ihop. Och hur representativa texterna verkligen är för judendomen vid den tiden.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Därför byter antarktiska enzymer skepnad i värme

Enzymer från köldälskande organismer som lever vid låga temperaturer, nära vattnets fryspunkt, slutar fungera redan omkring rumstemperatur. Med hjälp av stora datorberäkningar har forskare vid Uppsala universitet tagit reda på varför. Det kan bli nyckeln till att designa om enzymer med nya egenskaper.

Natur & teknik

Så studeras en kvävgasmolekyl i detalj

Genom att använda röntgenabsorption vid studier av kvävgas, och utgå ifrån en jon istället för ifrån en neutral molekyl, kan man få ut mycket mer detaljerad information. Det går att göra djupare analyser än vad den etablerade så kallade ESCA-metoden har gett möjlighet till.

Natur & teknik

Lymfkörtlarnas lymfkärl hos mus och människa

Forskare från Uppsala universitet har i ett internationellt samarbete kartlagt lymfkörtlarnas lymfkärl hos mus och människa, ända ner på enskild cellnivå. Resultaten kan hjälpa forskare att på sikt hitta nya metoder för hur immunförsvaret kan stärkas mot bland annat virus och vid cancer.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet