Tema

Forskningsnyheter från Uppsala universitet

Ingen kris för främmande språk i skolan

Fler elever än någonsin läser ett främmande språk utöver engelska i grundskolan. Men språkstudierna är ojämlikt fördelade efter kön och social klass. Den övre medelklassens studiestarka döttrar är de som i störst utsträckning väljer att läsa språk. Det visar en ny avhandling i utbildningssociologi från Uppsala universitet.

Utbildning & skola

Kön bör styra mer vid behandling av mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom drabbar oftast personer över 65 år. Nästan alla män dör av lymfomet medan kvinnor som i medel är lite äldre vid sjukdomsdebut oftare dör av andra sjukdomar såsom hjärtsjukdom eller diabetes. Därför bör behandlingen anpassas även efter kön, menar forskarna bakom studien , ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, Karolinska universitetssjukhuset och Lunds universitet.

Hälsa & medicin

Hjärtinfarktspatienter som har hund lever längre

Den som har hund och råkar ut för en hjärtinfarkt eller en stroke har bättre chanser att överleva än den som är utan hund. Framförallt gäller det ensamstående hjärtinfarktspatienter. Där löpte hundägarna 33 procent lägre risk att dö. För att visa hur orsakssambanden ser ut behövs dock fler studier.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet