Tema

Nyheter om forskning från Uppsala universitet

Proteinevolution undersökt i detalj

Proteiner styr de flesta av cellens processer. Genom slumpmässiga mutationer förändras våra proteiner över årmiljonerna utan att funktionen ändras. Men ibland uppkommer nya funktioner till följd av förändringar i proteiner. Forskare på Uppsala universitet har i detalj studerat ett sådant fall: hur en ny interaktion mellan två proteiner uppkom och förstärktes.

Natur & teknik
Läs mer

Det gäller att vara frisk om man är sjuk

Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Något som i sig kan betecknas som ett arbete, menar forskare från Uppsala universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Fossil av steroid visar på liv för 600 miljoner år sen

Fossilerade steroider visar att det fanns svampdjur, som tillhör djurriket, i marina miljöer åtminstone 100 miljoner år före den kambriska explosionen som gav upphov till en mångfald av djurarter och organismer.

Fossilerade steroider visar att det fanns svampdjur, som tillhör djurriket, i marina miljöer åtminstone 100 miljoner år före den kambriska explosionen – som ägde rum för cirka 540 miljoner år sedan. Det nya fyndet stöder tidigare forskning vars slutsatser på sin tid inte godtogs av det vetenskapliga samfundet.

Natur & teknik
Läs mer

Själviska gener ligger bakom syskonmord i svampvärlden

Själviska gener är gener som sprids vidare till nästa generation men som inte har någon fördel för individen i stort och kan ibland vara skadliga. Forskare vid Uppsala universitet har för första gången sekvenserat (kartlagt) två stycken själviska gener i mögelsvampen Neurospora intermedia. Två gener som får svampsporer att döda sina syskon.

Natur & teknik
Läs mer

Virus ärvs genom arvsmassan

Retrovirus har infiltrerat ryggradsdjur under miljontals år genom att sätta in sina gener i arvsmassan, och därefter nedärvas genom generationer som endogena retrovirus (ERV). Nu presenterar forskare från Uppsala universitet ny kunskap om den långa samutvecklingen mellan retrovirus och deras värdar genom att studera ERV-variation och spridning i vilda och domesticerade kaninpopulationer. 

Hälsa & medicin
Läs mer

Vedertagna teorier om evolutionen kan vara fel

Hur uppstår egentligen de storskaliga mönstren i evolutionen? Nu hävdar forskare att ett slags statistisk bias gör att vi oundvikligen ser det förflutna ur vår nutida synvinkel, vilket även skulle gälla för många evolutionära mönster. Därmed kanske vi inte kan dra slutsatser om vad som faktiskt orsakat de enorma förändringarna i livets mångfald genom årmiljonerna.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet