Tema

Forskningsnyheter från Uppsala universitet

Blockering av cellernas proteinfabriker kan minska cancerspridning

Nästan nittio procent av alla dödsfall i cancer beror på att tumören har spridit sig. En studie från Uppsala universitet visar att en process som gör att cellerna kan sprida sig underlättas av nybildning av ribosomer, de komponenter i cellen där proteiner produceras. Forskarna visade också att en blockering av nyproduktionen av ribosomer kan hejda spridningen av metastaser.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Tjejlopp gör skillnad för kvinnor

Att delta i tjejlopp är betydelsefullt för kvinnor och lyfter deltagarnas självförtroende. Och det är prestationen som är det viktigaste, trots arrangörernas ofta stereotypa inramning av loppen som en folkfest och något att unna sig. Det visar forskning om tjejlopp från Uppsala universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Stor del av svensk järnmalm bildades i vulkaniska processer

Järnmalm av kirunatyp utgör den största delen av Europas järnmalmsproduktion men  hur denna malm en gång bildades har forskarna inte varit överens om. Nu presenterar forskare från Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, nya resultat som visar att den största delen av järnmalmen måste vara bildad av magmatiska processer i höga temperaturer. 

Natur & teknik
Läs mer

Inga spår av hund i den skandinaviska vargstammen

Det finns inga tecken på att hybrider mellan hund och varg skulle ha bidragit till den skandinaviska vargstammen. En fråga som diskuterats mycket särskilt i Norge. Ursprunget tycks finnas i den vargstam som tidigare var utbredd i Norden och intilliggande delar av norra Europa, visar ny genetisk forskning från Uppsala universitet.

Natur & teknik
Läs mer

Viljan att ta risker kan förändras när livet skakar

Familjen är viktig för hur en persons attityder till risk ser ut. Och stora händelser kan förändra människors inställning till risktagande. Ny forskning från Burkina Faso visar att människor är mindre villiga att ta risker under en revolutionen men att de efter revolutionen blir mer riskbenägna än de var innan. Kvinnor blir mer riskbenägna efter en omvälvande händelse än de var innan men deras risktagande lönar sig ofta mindre än mäns.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Murödlans personlighet har kopplingar till gult och rött

Två specifika gener har avgörande betydelse för den gula och röda färgen hos den europeiska murödlan. Dessutom är genetisk variation i dessa gener kopplat till variation i djurens beteende. Samma gen är involverad i produktionen av vissa pigment och i regleringen av produktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan. Det visar en studie som forskare från bland annat Uppsala universitet har gjort.

Natur & teknik
Läs mer

Ska alla få gentesta sig innan de skaffar barn?

Ska den offentliga sjukvården erbjuda par möjlighet att testa sig för 1 500 genetiska sjukdomar redan innan de bestämmer sig för att skaffa barn? En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det kanske skulle ge en större känsla av självbestämmande. Men att det samtidigt kan hota de värden som sjukvården bygger på: människovärde, jämlikhet och solidaritet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet