Illustration i en bok. En jättestor blå uggla tittar ned på marken där en människa springer iväg. Tecknad bild.
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att döden är blå eller ett flygande djur är de vanligaste sätten att illustrera döden i svenska barnböcker, visar en ny studie. Bara sex av tio böcker använder ordet ”död”. I övriga böcker kan det stå att någon har “somnat in”, till exempel. Det kan vara problematiskt, menar studiens författare.

I studien analyseras 62 svenska barnböcker som på olika vis behandlar ämnena döden och sorg.

Oftast är det ett husdjur eller äldre släkting som dör i barnböckerna, fastslår studiens författare Rakel Eklund.

Ordet “död” finns inte alltid

En slutsats efter bokgenomgången är att ordet “död” inte alltid finns med i böckerna.

– Själva ordet ”död” omnämns i cirka två tredjedelar av böckerna, i resten av böckerna används metaforer som ”somnat in” eller ”gått bort”, säger Rakel Eklund, som är forskare och specialistsjuksköterska vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Kan leda tanken fel

Att använda metaforer i det här sammanhanget kan vara problematiskt när läsaren är ett barn, menar Rakel Eklund.

– Det kan göra det svårt för barnen att förstå och till och med skrämma upp dem. Till exempel kan ett barn bli rädd att för att sova, eftersom den som ”somnat in” inte kommit tillbaka igen, säger Rakel Eklund.

Snävt fokus på kristna traditioner

I de fall där det förekommer begravningar i böckerna följer de den kristna traditionen med kyrka, präst och begravningskistor. Ingen av de undersökta böckerna visade ett perspektiv från någon av de andra världsreligionerna. Det är också problematiskt, menar Rakel Eklund.

– Död och sorg står nära religionens frågor eftersom det väcker funderingar om varför vi lever, varför vi dör och vad som är meningen med alltihopa. Det finns fler livsåskådningar och religioner i vårt samhälle och många har ingen tro eller sin egen tro. Här tror jag redaktörer för barnböcker, bokförlag och även barnboksförfattare, har ett jobb att göra.

Sorgeprocess är viktig

Rakel Eklund konstaterar vidare att merparten av de undersökta böckerna skildrar en sorgeprocess. Det vanligaste sättet för huvudpersonen att hantera sorgen och andra känslor är att vara tillsammans med familj och vänner och minnas den döda tillsammans.

– Det är viktigt att ge läsaren en chans att följa med i sorgeprocessen. Det kan lära barn att sorgeprocess är något som kommer och går i livet och att sorg inte plötsligt försvinner eller går över. Böckerna som jag tittat på sticker ut i jämförelse med liknande böcker från andra europeiska länder. Där har tidigare studier pekat på att ett mycket färre andel barnböcker beskriver en sorgeprocess, säger Rakel Eklund.

Vetenskaplig artikel:

Death and grief in illustrated storybooks: an inventory of Swedish literature for young children, Death Studies.

Kontakt:

Rakel Eklund, filosofie doktor, forskare och specialistsjuksköterska vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, rakel.eklund@uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera