Stjärnhimmel med många stjärnor. Person i förgrunden. Natt.
Bild: Mindaugas Vitkus, Unsplash.
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att tro på paranormala fenomen, som spöken, är överlag vanligt i Sverige. Men bland så kallade ufologer dominerar männen. Det framgår av en ny avhandling.

Religionsforskaren Cristoffer Tidelius vid Uppsala universitet har skrivit en avhandling om svenskarnas to på paranormala fenomen, alltså saker som inte går att förklara.

Ungefär fyra av tio i Sverige tror att sådana fenomen finns, visar en enkätstudie i avhandlingen. Det är i linje med resultat från en tidigare studie från Göteborgs universitet.

Cristoffer Tidelius har under sitt avhandlingsarbete också följt med spökjägare i Sverige, tränat som medium, gått en kurs om hur man bedömer ufo-rapporter från allmänheten samt intervjuat deltagare.

Fler män är ufo-intresserade

På vissa håll finns en ganska jämn könsfördelning bland dem som är intresserade och aktiva inom det paranormala området, till exempel bland spökjägare, enligt Cristoffer Tidelius.

På andra håll syns en mansdominans, till exempel bland dem som är aktivt engagerade som ufologer och kryptozoologer. De senare intresserar sig för det som de uppfattar är arter som inte har erkänts av vetenskapen.

– Det visar att en del paranormala idéer och praktiker, i synnerhet bland de som aktivt investerar tid och engagemang, faktiskt attraherar fler män, säger Cristoffer Tidelius.

Att män är mer benägna till att tro på ufon har också visats i internationella studier.

Många tror på vetenskapen

En paradox, enligt avhandlingen, finns i det faktum att flertalet av dem som tror på fenomen som hittills inte är erkända av vetenskapen ändå tycker att vetenskap är den mest pålitliga kunskapskällan.

– Religion och religiösa personer liksom konspirationsteorier och deras anhängare var några av de grupper som entusiasterna i lägst utsträckning ville relatera sin egen verksamhet till, säger Cristoffer Tidelius.

Kvinnor mest troende överlag

Kvinnorna dominerar dock på det stora hela i tron på det paranormala. 52 procent av kvinnorna och 37 procent av männen säger sig, i avhandlingens enkät, tro på någon form av paranormala fenomen.

Cristoffer Tidelius menar att man kan dra paralleller till religion och andlighet, där fler kvinnor är troende.

– Det skulle kunna förklaras med att flera paranormala idéer och praktiker vänder sig till traditionellt kvinnliga snarare än manliga egenskaper, till exempel ett rikt inre känsloliv, självkännedom och personlig utveckling, intuition, omsorg om sig själv och andra. Sådana egenskaper odlas ofta aktivt inom alternativt andliga, alternativmedicinska och paranormala sammanhang.

Om enkäten

Enkätstudien om människors tro på paranormala fenomen gjordes hösten 2020 med slumpmässigt utvalda deltagare via Medborgarpanelen. Enkäten skickades till 1 900 personer varav drygt 1 100 besvarade enkäten.

Källa: Uppsala universitet

Avhandling:

Paranormal Sweden?: Paranormal beliefs and practices in contemporary Sweden, Uppsala universitet

Kontakt:

Christoffer Tidelius, teologie doktor, Uppsala universitet
cristoffer.tidelius@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera