En hand håller i ett tarotkort. Någon sitter på knä på trägolv framför utlagda tarotkort, ett brinnande stearinljus och en bok om tarot.
Bild: Jen Theodore, Unsplash.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många i Sverige, kanske överraskande många, tror att det finns människor med paranormala förmågor. Det visar en ny studie. Och vissa grupper i befolkningen tror mer än andra, men inte exakt på det vis som forskarna hade föreställt sig.

Studien genomfördes, enligt forskarna, mot bakgrund av att paranormala förmågor ofta förekommer i populärkulturen men att uppfattningen kring deras faktiska existens relativt sällan studerats vetenskapligt.

Sex paranormala förmågor

Slumpvis utvalda personer fick svara på om de tror att det idag finns människor som kan:

  • Förutspå framtiden genom tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel
  • Samtala med döda personer
  • Förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser, exempelvis via horoskop
  • Minnas vad som hänt i tidigare liv
  • Överföra energier från sina händer för att bota sjukdomar
  • Uppfatta saker genom ett sjätte sinne som de andra sinnena inte kan

En femtedel tror på samtal med döda

Det visade sig att 21 procent av de svarande i enkäten, alltså cirka en femtedel, tror att det idag finns personer som kan samtala med döda.

Ungefär lika många, 20 procent, tror att det finns personer som kan minnas vad som har hänt i tidigare liv.

Vidare svarade 33 procent, alltså var tredje person, att det idag finns människor som kan uppfatta saker med hjälp av ett sjätte sinne.

Andelen som tror att människor kan förutspå framtiden med hjälp av tarotkort eller andra hjälpmedel är något lägre,18 procent. Minst utbrett i undersökningen med omkring 14 procent positiva svar är förmågorna kopplade till horoskop och healing.

Fyra av tio tror på någon förmåga

Sammantaget uppgav fyra av tio av de svarande att de tror att det finns personer idag som besitter åtminstone en av de sex utvalda paranormala förmågorna.

− Andelarna som svarar att personer med dessa förmågor finns idag är nog för många överraskande höga, säger Sebastian Lundmark, forskare vid SOM-institutet och ansvarig för studien.

Händer och en kortlek.
Bild: Sergi Viladesau, Unsplash.

Kvinnor och yngre tror mer

Vilka är då mest benägna att tro på existensen av förmågor som idag inte kan förklaras av den allmänt accepterade vetenskapen? Den mest påtagliga skillnaden i undersökningen är den mellan män och kvinnor. Kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att tro att det finns personer med paranormala förmågor.

44 procent av kvinnorna svarade att det idag finns personer som kan uppfatta saker genom ett sjätte sinne och 30 procent av kvinnorna svarade att det finns personer som kan samtala med döda.

Analyserna visar också att yngre, i synnerhet de födda 1996 eller senare, tror mer på förekomsten av förmågorna än de allra äldsta. Boende på landsbygden och personer som också svarar att de är gudstroende är även de mer benägna att tro på förmågorna.

Kan inte kopplas till utbildning och inkomst

Tvärtemot forskarnas hypoteser fanns inga statistiskt säkerställda samband för vare sig utbildningsnivå eller inkomst. Vad gäller politisk preferens var Sverigedemokraternas och Liberalernas sympatisörer något mer benägna att svara att förmågorna fanns.

Internationell forskning har antytt att det ibland finns samband mellan upplevt politiskt utanförskap och benägenheten att tro på paranormala förmågor, säger forskaren Sebastian Lundmark.

− Att i synnerhet personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna är något mer benägna att tro än övriga partisympatisörer kan ligga i linje med denna tes, då Sverigedemokraterna länge setts som ett pariaparti i Sverige.

Om studien

Frågorna ställdes i den nationella SOM-undersökningen från Göteborgs universitet, hösten och vintern 2022. Undersökningen gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år, boende i Sverige.

3 750 personer fick frågan om paranormala förmågor. Undersökningen hade 49 procents nettosvarsfrekvens.

Studien presenteras i kapitlet ”De okända” från SOM-institutets kommande forskarantologi. Här finns en förhandspublicerad version av kapitlet.

Kontakt:

Sebastian Lundmark, ansvarig forskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
sebastian.lundmark@som.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera