Deprimerad man står vid ett fönster.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Traditionell behandling vid utmattningssyndrom riskerar både att bli utdragen och leda till passivitet. I stället föreslås en ny kortare terapimodell som lägger mindre fokus på återhämtning – och mer på att hitta mening i tillvaron.

I en ny avhandling vid Uppsala universitet ifrågasätts det traditionella synsättet på utmattningssyndrom.

– Det saknas etablerade evidensbaserade modeller för psykologisk behandling av utmattningssyndrom. Begreppen återhämtning och stress är så vedertagna i vår samtid att det är svårt att kritiskt granska dem, säger Jakob Clason van de Leur, som nyligen disputerat i psykologi vid Uppsala universitet.

–Tankarna leds lätt in på att utmattningspatienter främst ska prioritera att vila och ta det lugnt, men ett för ensidigt fokus på återhämtning kan leda till en passiv tillvaro som är lätt att fastna i och i stället bli skadlig över tid, fortsätter han.

Omfattade standardbehandling

Under tio års tid har Jakob Clason van de Leur arbetat med patienter som har utmattningssyndrom. Men i avhandlingen beskriver han hur traditionell behandling kan vara begränsande. Den har även en tendens att förbise viktiga psykologiska och sociala aspekter av utmattningstillståndet.

Han har följt över 900 utmattade patienter som fått omfattande KBT-baserad rehabilitering och träffat läkare, psykolog och fysioterapeut. Men även om resultaten är positiva är det en ganska ineffektiv vårdinsats, enligt Jakob Clason van de Leur

– Vi skjuter med allt och hoppas träffa något, men vi vet inte vad som egentligen hjälpte. När det är så många som mår dåligt är det ett problem att standardbehandlingen är så omfattande. Behandlingen var ett år när jag började – nu jobbar vi med ett digitalt program som pågår i tolv veckor, säger han.

Ny modell tar sikte på meningsfullhet

Det kortare programmet bygger på en ny behandlingsmodell baserad på ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Där ses utmattningssyndrom som en existentiell kris till följd av bristande kontakt med meningsfullhet. Det kan till exempel handla om patientens behov av att känna kärlek och gemenskap eller att få en tydligare arbetsroll.

Den nya kortare modellen har testats i en pilotstudie med 26 patienter som gick ett tolv veckor långt behandlingsprogram på nätet. Huvuddelen består av en digital KBT-behandling som följs upp via chat med psykolog och videobesök. I programmet ingår också stöd för att komma tillbaka till jobbet.

– Trots att det är en liten studie visar resultaten liknande effekter som vårt tidigare sex månader långa behandlingsprogram, med endast en fjärdedel av klinikerresurserna. Det här innebär att behandlingen kan göras tillgänglig för fler patienter inom vården, säger Jakob Clason van de Leur.

Mer om ACT

ACT, Acceptance and commitment therapy, är en behandlingsform som handlar om att lära sig att acceptera oönskade tankar och känslor istället för att försöka bli av med dem. Detta nya sätt att tänka syftar till att medvetet kunna göra nya val i livet.

Källa: 1177

Stress inte alltid dåligt

Han tycker också att begreppet stress behöver diskuteras. Fokus hamnar ofta på de negativa aspekterna samtidigt som stress är centralt för att människor ska utvecklas.

– Eftersom så många mår dåligt tror jag vi behöver bättre modeller för att förstå varför folk känner sig stressade. Våra resultat visa att med ett annat fokus kan behandlingen bli mer effektiv. Naturligtvis krävs ytterligare studier, men detta utgör ett första steg mot en mer teoretiskt förankrad sätt att kliniskt behandla stressrelaterad utmattning, säger Jakob Clason van de Leur.

Avhandling:

Psychological Treatment of Stress-Induced Exhaustion Disorder: Towards a Contextual Behavioral Approach, Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera