En brun sork bland löv och grenar
Artikel från forskning.se

Skogssorkar i Skåne bär på ett virus som kan orsaka sorkfeber hos människor. Det visar en ny studie.

Flera fall av sorkfeber har tidigare upptäckts i områden norr om Uppsala. Men vid två tillfällen, 2018 och 2020, har även personer i Skåne insjuknat. De som drabbats har smittats på hemmaplan och inte under resor.

För att förstå hur detta varit möjligt fångades skogssorkar in i närheten av patienternas bostäder. Djuren analyserade sedan för att se förekomst av så kallat hantavirus som kan orsaka sorkfeber, se faktaruta.

Det visade sig att nio av över 70 infångade skogssorkar bar på gener från hantavirus.

Ny variant av viruset

Genetiska studier har nu visat att viruset skiljer sig påtagligt från virusvarianter som cirkulerar i norra Sverige och i Danmark. Det var i stället närmast besläktat med virus från Finland och Karelen, skriver Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

– Vi blev överraskade av att det var en så pass hög andel av de relativt få sorkar som vi fångade in, som faktiskt bar på ett hantavirus som gör människor sjuka. Dessutom i ett område som ligger mer än 50 mil söder om tidigare känt utbredningsområde för viruset, säger Elin Economou Lundeberg som är infektionsläkare på Centralsjukhuset Kristianstad och en av forskarna bakom studien.

Hantavirus är en grupp virus som finns naturligt hos framför allt olika gnagare som möss, råttor och sorkar. Vissa hantavirus har förmågan att infektera människor och orsaka två huvudgrupper av sjukdom: hemorragisk feber med renalt syndrom, HFRS, och hantavirusorsakat lungsyndrom, HPS.

Enligt smittskyddslagen är båda sjukdomarna anmälningspliktiga. Det beror på att de kan  orsaka stora problem och även dödlighet för människor.

I norra och centrala Europa orsakar en variant av viruset, Puumala hantavirus, en mildare form av sjukdomen HRFS, som i dagligt tal kallas sorkfeber. Studier har dock visat att detta hantavirus också kan orsaka mycket svår HFRS, i värsta fall med dödlig utgång.

Sverige har årligen 100–450 sjukhusvårdade fall av sorkfeber i norra delen av landet.

Viktigt att veta mer om spridning

Nästa steg i forskningen är att ta reda på varifrån viruset kommer och hur spridningen ser ut i södra Sverige. Flera obesvarade frågor finns, till exempel varför inte fler blivit sjuka om viruset funnits länge i området.

– Eller har det nyligen etablerat sig i Skåne och alldeles nyss börjat spridas? Och hur har det kommit dit? Tyvärr kom covid-19-pandemin emellan, vilket har fördröjt färdigställandet av den här studien en hel del. Det här är mycket intressant och visar hur viktigt det är att så snabbt som möjligt undersöka orsakerna till varför vi ser en infektionssjukdom i ett nytt geografiskt område, säger Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet.

Vetenskaplig studie:

Nephropathia epidemica caused by Puumala virus in bank voles, Scania, Southern Sweden, Emerging Infectious Diseasis.

*Bild på skogssork: B.Niklasson/Uppsala universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera