Kvinna med munsår
Artikel från Uppsala universitet

Personer som haft munsårsvirus löper dubbelt så stor risk att utveckla demens. Det visar en ny studie som bekräftar forskning att herpesvirus kan vara en riskfaktor.

Herpex simplex-virus som orsakar munsår är mycket vanligt. Cirka 80 procent av alla vuxna i Sverige kan bära på viruset. Under livet kan symptomen komma och gå i perioder.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan herpesinfektionen och en högre risk för Alzheimers sjukdom.

Stor grupp 70-åringar i studie

Forskare har nu studerat tusen 70-åringar från Uppsala under en 15-årsperiod.

Studien visar att personer som någon gång i livet infekterats med herpes simplex-virus hade dubbelt så stor risk att utveckla demens, jämfört med personer som aldrig varit infekterade.

– Det speciella med just den här studien är att deltagarna har i stort sett samma ålder, vilket gör att resultatet blir ännu mer pålitligt eftersom åldersskillnader, som annars är kopplas till demensutveckling, inte kan förvirra resultaten, säger Erika Vestin som är en av författarna bakom studien vid Uppsala universitet.

Bekräftar tidigare forskning

55 miljoner människor i världen är drabbade av demens. Det är känt sedan tidigare att hög ålder och genen apolipoprotein E är riskfaktorer. Forskning har även gjorts för att undersöka om även herpes simplex-virus kan vara en möjlig riskfaktor för demens, något som alltså bekräftas i den aktuella studien.

– Det är spännande att resultatet bekräftar tidigare studier. Det börjar komma allt mer bevis från studier som i likhet med våra fynd pekar på att herpes simplexvirus är en riskfaktor för demens, säger Erika Vestin.

Förebyggande insatser

Forskarnas slutsatser från studien är att man framöver bör fortsätta utreda om redan kända läkemedel mot herpes simplex-virus kan minska demensrisken, men även undersöka möjligheten att utveckla nya vacciner.

– Resultatet kan driva demensforskningen vidare i riktning mot behandling av demens i tidigt skede med vanliga läkemedel mot herpesvirus, eller förebyggande av sjukdomen innan den uppstått, säger Erika Vestin.

Vetenskaplig studie:

Herpes Simplex Viral Infection Doubles the Risk of Dementia in a Contemporary Cohort of Older Adults: A Prospective Study, Journal of Alzheimers disease.

Kontakt:

Erika Vestin, läkarkandidat vid Uppsala universitet, erika.vestin.5085@student.uu.se

Bodil Weidung, forskare och ST-läkare vid Uppsala universitet, bodil.weidung@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera