Tema

Forskningsnyheter från Uppsala universitet

Makt i samhället ger makt på nätet

Tidningars kommentarsfält, bloggar och Twitter är tänkta som demokratiska platser, där fler röster får komma till tals. Och där även marginaliserade grupper kan göra sig hörda. Men forskning visar tvärtom att redan röststarka grupper, till exempel högutbildade personer i maktposition, gynnas av hur online-plattformar är utformade.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet